09.10.2015
Artikel

Seks skud til udvalgte spidskandidater: Psykisk arbejdsmiljø

Medlemmerne mener, at kampen for et bedre psykisk arbejdsmiljø er DM’s vigtigste ­opgave. Mere end hver 10. akademiker har et dårligt psykisk arbejdsmiljø på deres ­arbejdsplads. Hvordan mener du, at DM konkret skal arbejde for forbedringer?

Af Martin Ejlertsen
Tegning: Jenz Koudahl
Tegning: Jenz Koudahl


Bjarke Friborg, Spidskandidat for liste Privatansatte og selvstændige, sektor DM Privat
Vi skal arbejde for ændret lovgivning. Fysisk arbejdsmiljø er i dag modsat det psykiske område traditionelt meget nemmere at forholde sig til juridisk. Det skal vi have ændret. Konkret er det en vigtig stressfaktor, hvis man ikke har fuld kontrol over sine opgaver. Derfor skal DM støtte medlemmerne over for arbejdsgiverne i at få større råderum på deres arbejdspladser, så de bliver mødt med mere tillid og får mere indflydelse på deres eget arbejde.

Frederik Thordal, Spidskandidat for liste DM Studerende, sektor DM Studerende

I forhold til et dårligt studiemiljø har DM Studerende med stor succes sat fokus på ensomhed og stress gennem sidste studielivsundersøgelse. Den viser, at problemet er meget stort. Det er lykkedes os at sætte en mediedagsorden på det område, og vi har tvunget folketingspolitikere til at tage stilling og kommentere på dette. KU har afsat 20 mio. til at forbedre studiemiljøet, og det viser, at der kan skabes resultater, når man sætter fokus på problemer. Denne form for lobbyarbejde har en effekt, og det skal vi blive ved med.

Peter Grods Hansen, Spidskandidat for liste DM Offentlig, ­sektor DM Offentlig
Centralt har vi taget de første skridt ved de offentlige overenskomster for 2015, hvor man på det offentlige område har aftalt et periodeprojekt for indsatser på dette område. Her anerkender man altså nu, at der er en problemstilling, som kan drøftes og skrives ind i OK på centralt niveau. De offentlige arbejdspladser er under voldsomt pres pga. omstruktureringer og nedskæringer, og der skal DM sætte et politisk pres for at sørge for at skabe ordentlige forhold. Der er tillidsrepræsentanterne igen omdrejningspunktet.

Birgith Sloth, Spidskandidat for liste DM Leder, sektor DM Leder
DM, lederne og TR’erne skal arbejde sammen på at udvikle og sikre god ledelse på den enkelte arbejdsplads. Det skal gøres i dialog på den enkelte arbejdsplads, for problemerne er ofte meget specifikke. Man skal have handlingsplaner, der udstikker, hvordan man løser problemer med ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Det er klart, at det er en vanskelig rolle, at vi både repræsenterer både ledere og arbejdstagere. Men igen kan det også være en styrke, som gør, at man sammen kan påvirke den øverste ledelse til at gennemføre handlingsplaner på området.

Leif Søndergaard, Spidskandidat for liste DM Universitet, sektor DM Viden
På offentlige arbejdspladser er det typisk overdrevne krav om dokumentation og kontrol, der ødelægger arbejdsglæden. I stedet for skal der arbejdes på at sætte fokus på tillid og på at løse kerneopgaven. Der skal DM være med til at rejse sager om dårligt arbejdsmiljø de steder, hvor det findes. Derudover et det vigtigt, at vi tager del i den offentlige debat og sætter fokus på den overadministration, som vi mener finder sted på mange niveauer.

Hans Beksgaard, Spidskandidat for liste DM Underviser, sektor DM Viden
Arbejdsforholdene er i dag for uigennemskuelige, og forventninger til arbejdstagerne er for diffuse. DM skal arbejde for, at ledelserne erkender, at dårligt arbejdsmiljø ikke er en personsag, men et ledelsesproblem.