09.10.2015
Artikel

Seks skud til udvalgte spidskandidater: Tillidsrepræsentanter

Hvordan bliver DM mere nærværende ude på arbejdspladserne?

Af Martin Ejlertsen

Tegning: Jenz Koudahl
Tegning: Jenz Koudahl

Frederik Thordal , Spidskandidat for liste DM Studerende, sektor DM ­Studerende
Vi skal styrke tillidsrepræsentanternes (TR) rolle på arbejdspladserne. Det må gerne være mere prestigefyldt at være TR som led i ens karriere. Vi skal derfor uddanne og opkvalificere flere TR’er ved fx at gøre uddannelsen til en diplomuddannelse. En sådan kunne DM udbyde sammen med uddannelsesinstitutionerne, så man opnår ECTS-point. Det ville DM i så fald være den første AC-organisation, som gjorde. Vi skal desuden styrke kommunikationen til medlemmerne. Det gør vi i DM Studerende allerede godt på Facebook, hvor vi det seneste år har fordoblet antallet af følgere til 4.000. Den feedback, vi får, inspirerer os til at udvikle vores politik. For eksempel har vi igangsat en studielivsundersøgelse og uddannet tutorer.

Bjarke Friborg , Spidskandidat for liste ­Privatansatte og selvstændige, sektor DM Privat
Rigtig mange DM-medlemmer i den private sektor er på arbejdspladser uden overenskomst. Her skal vi tænke i aktiviteter, der kan understøtte dem i den situation og i opbygning af nye fællesskaber inklusive arbejdspladsklubber. I DM har vi nok vænnet os for meget til at være en serviceorganisation og for lidt en medlemsforening. Vi skal skabe langt flere åbninger til, at medlemmerne kan engagere sig i fx ad hoc-projekter, kampagner og korterevarende netværk, og ikke kun forvente, at folk skal stille op til længerevarende og faste bestyrelsesposter.

Birgith Sloth, Spidskandidat for liste DM Leder, sektor DM Leder
DM er også en fagforening for ledere, og derfor skal DM også støtte op om vore lederes arbejds- og karrieremuligheder. Det viser sig, at mange af DM’s medlemmer godt kunne tænke sig at blive ledere. Derfor er det vigtigt, at DM på arbejdspladserne viser, at vi også er til for ledere. Det kan være gennem medier som nyhedsbreve og Magisterbladet, men også gennem TR’erne, som bør være opmærksomme på og henvise til, at DM har en ledersektor. DM har også et lederteam i sekretariatet, som er klar med råd og bistand til lederne. DM Leder vil som sektor være med i alle politiske processer i DM, og lederne vil derfor blive meget mere synlige end før.

Peter Grods Hansen, Spidskandidat for liste DM Offentlig, sektor DM Offentlig
DM er godt i gang med en satsning på tillidsrepræsentanterne. DM skal centralt have en tættere kontakt til tillidsrepræsentanterne, som er medarbejdernes repræsentanter over for ledelsen på arbejdspladserne. De er DM på arbejdspladserne, og det skal DM blive bedre til at holde fast i. Vi skal blive langt bedre til at promovere medlemstilbud som “DM on Demand”. Hvor der ikke er TR og en medlemsklub, skal DM forsøge at få det. De arbejdspladser, hvor DM ikke kan få TR, bør DM tænke på at understøtte oprettelsen af fx brancherettet netværksdannelse.