21.08.2015
Artikel

Jeg holder af djøf’ere!

Af Jakob Elkjær

REDAKTØRENS KOMMENTAR

O.k., lad mig få det sagt: Jeg er bachelor fra politstudiet og altså halvstuderet djøf’er. Ikke alene er jeg næsten én af dem selv, men jeg har også stor respekt for økonomer og jurister. Det her nummer af Magisterbladet skal ikke læses som et angreb på deres faglighed. Tværtimod. Jeg vil meget nødig leve i et land, hvor man ikke lytter til sund økonomi og jeg vil gerne leve i et retssamfund. Cuba, for eksempel, fremstår for mig som et helvede på jord af ikke fungerende økonomi og deraf følgende undertrykkelse og despekt for grundlæggende rettigheder.

Til gengæld må det nødvendigvis også gå galt, hvis Djøf er den eneste ekspertise, man lytter til. På Magisterbladet sendte vi for et halvt år siden naturvidenskabelige og humanistiske forskere et spørgeskema, der handlede om deltagelse i den offentlige debat. Svaret var opløftende. Det gjorde forskerne med stor glæde, men samtidig sagde et stort flertal, at de oplevede, at deres faglighed blev skubbet i baggrunden til fordel for jurister og økonomer. Ikke mindst når de store beslutninger skal forberedes i udvalg og kommissioner.

I dette nummer af Magisterbladet kan vi dokumentere, at fornemmelsen er rigtig. Djøf’ere dominerer i meget høj grad. Det er åbenlyst skadeligt, at man ikke trækker på flere fagligheder.

Tag bare klimaudfordringerne og miljøpåvirkninger, som stadig ikke er integreret i beregningerne, når man vedtager reformer, som skal skabe vækst.

Et andet eksempel: Vi læser igen og igen om alvorlige psykologiske problemer blandt de unge. Ifølge SFI har 35 procent af kvinder på 19 år fået psykologhjælp i løbet af deres opvækst. Det samme gælder 19 procent af de unge mænd. 11 procent af unge under 30 oplyser, at de gentagne gange har skadet sig selv med snit, brandsår eller slag. Horrible tal, som burde blive taget alvorligt. I realiteten bliver de ignoreret, når vi som samfund tager de store beslutninger.

For hvad gør vi, når vi skal reformere vores højere uddannelser? Vi ignorerer den pædagogiske og psykologiske ekspertise – ja, snart sagt alt andet end økonomer. Kvalitetsudvalget, som kom med forslag til reformer af uddannelserne, var uden danske uddannelsesforskere eller repræsentanter fra naturvidenskab og humaniora. Her var der ikke brug for sådan en bred ekspertise.

Blæse være med, om vores børn og unge har det ad helvede til. Blæse være med, hvilke pædagogiske værdier vi vil stå for i Danmark. Alle andre fagligheder end den økonomiske er ligegyldige, når det eneste succeskriterium er, at vi ikke må få bank af kineserne.

Marie Krarup fra Danmarks største borgerlige parti, Dansk Folkeparti, siger i dette nummer af Magisterbladet, at rene djøf-kommissioner “skal bremses”. Der skal flere fagligheder i spil – blandt andre humanister. Magisterbladet vil holde øje med, at Dansk Folkeparti indfrier løftet. Her er to råd, hvis Dansk Folkeparti vil tages alvorligt i den sammenhæng:

1. Hold op med at bruge ordet “humanist” som et skældsord.

2. I må have en alvorlig snak med top-djøf’eren Kristian Thulesen Dahl. Det nytter ikke noget, at han sluger djøf-dagsordener – som forringelsen af dagpengene – hver gang nogen tilbyder ham en stramning over for udlændinge.