21.08.2015
Artikel

Borgmester: Medarbejderne er glade

Her er bestyrelsesformand og borgmester Joy Mogensens (S) kommentar til resultaterne af trivselsundersøgelsen og eksperternes dom.

Af Thomas Bøttcher

Tre eksperter i psykisk arbejdsmiljø har vurderet ROMU’s trivselsundersøgelse for Magisterbladet. Alle tre hæfter sig ved, at et flertal af medarbejderne sætter spørgsmålstegn ved direktionens evne til at forvalte en række centrale ledelsesopgaver.

Magisterbladet har i en mail forelagt eksperternes vurdering for bestyrelsesformand Joy Mogensen, som også er borgmester i Roskilde. Magisterbladet har spurgt om, hvorvidt hun ser trivselsundersøgelsens resultater som et signal om problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

Vi har også spurgt bestyrelsesformanden om, hvorvidt hun finder det ledelsesmæssigt forsvarligt, at oplysninger fra undersøgelsen om potentiel mobning og chikane blev udeladt i afrapporteringen til medarbejderne.

Joy Mogensen har ikke ønsket at svare på de konkrete spørgsmål, men har via sin pressekontakt svaret følgende:

“Når der i en undersøgelse påpeges noget uhensigtsmæssigt, forholder vi os naturligvis konstruktivt og seriøst til kritikken. Det er også sket på Roskilde Museum, hvor museets ledelse arbejder målrettet med at sikre et godt arbejdsmiljø – i tæt dialog med medarbejderne. Jeg har som bestyrelsesformand fuld tillid til ledelsens indsats, og det er min klare opfattelse, at museet er en god arbejdsplads, hvor medarbejderne helt generelt er rigtig glade for at være ansat. Samtidig har vi i bestyrelsen drøftet de tiltag, som museets ledelse og arbejdsmiljøudvalg har sat i gang efter undersøgelsen, og en enig bestyrelse bakker fuldt op om disse”.