21.08.2015
Artikel

Formand for privatansatte vil være DM-formand

Camilla Gregersen stiller op som formand for DM og tilkendegiver, at hun vil arbejde for “et stærkt DM, der står imod individualiseringsbølgen”.

Af Thomas Bøttcher

Formand for de privatansatte magistre Camilla Gregersen går efter posten som formand for DM. Dermed har første kandidat meldt sig på banen til efterårets formandsvalg, hvor Ingrid Stage efter 14 år på posten ikke genopstiller.

38-årige Camilla Gregersen kommer fra en stilling som ledelseskonsulent i PROSA, hvor hun også har været tillidsrepræsentant, men det seneste år har hun brugt al sin tid i DM som både formand for DM Privat og næstformand for DM. Om årsagen til sit kandidatur siger hun:

“Jeg er overbevist om, at kollektive aftaler er vigtige både i lønforhandlinger og for kvaliteten af det daglige arbejdsmiljø. Der er brug for et stærkt DM, der kan stå imod individualiseringsbølgen. Det vil jeg arbejde for, ligesom jeg mener, at vi skal stå værn om medlemmernes faglighed, som er under pres både på universiteterne, i embedsværket og på en del private arbejdspladser”.

Bliver Camilla Gregersen valgt som formand, skal man ikke forvente sig noget grundlæggende kursskifte i DM’s politiske linje.

“Jeg stiller ikke op i opposition til den nuværende linje. Jeg valgte selv DM på grund af foreningens arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske linje, så den har jeg ikke noget ønske om at ændre på, men jeg er nok lidt mere direkte i min form”.

På hendes politiske ønskeliste er, at foreningen får tættere kontakt med medlemmerne på arbejdspladserne, og det skal komme i stand via et samarbejde med alle tillidsvalgte og ansatte i DM.

“Jeg tror, det vigtigste er at få lavet en meget bred indsats, hvor hele DM kommer til at stå for at sikre kontakt til medlemmerne. Vi har lige sat gang i en indsats med øget kontakt til de tillidsvalgte. Det er gået op for mig, hvor forskellige vores medlemmer er, både når vi taler om branche, og når vi taler om arbejdsvilkår, og vi skal kunne møde medlemmernes forskellige behov bedre, end vi kan i dag. Der er folk, der står i horrible løsansættelser, freelancere og selvstændige, som nyder det, og der er folk i faste stillinger, men som stadigvæk har brug for at få forbedret deres psykiske arbejdsmiljø, som er under stort pres”.

Og der bliver nok at tage fat på for de tillidsvalgte, mener Camilla Gregersen. Aktuelt arbejder DM for at påvirke den bebudede udflytning af statslige arbejdspladser, og til efteråret offentliggør Dagpengekommissionen sit udspil.

“I begge sammenhænge forsøger vi fra DM’s side at arbejde for, at der anvendes omtanke. Selvfølgelig skal vi have arbejdspladser og udvikling i hele landet, men jeg synes, det skal ske i form af en langsigtet plan, der ikke sætter fagligheden over styr. Og når det gælder Dagpengekommissionen, så hører man jo rygter om, at det er de stærkeste ledige – dimittenderne – der skal tages fra. Men hvis de stærke dimittender er nyuddannede med en kæmpe studiegæld, så er det jo dybt misforstået. Der er jo folk, der faktisk står i en meget svær situation”, siger Camilla Gregersen, der af hovedbestyrelsen er konstitueret som formand i DM fra den 31. august og året ud.