12.06.2015
Artikel

Magistre er syge med arbejde

Magistre går ofte syge på arbejde, faktisk næsten lige så ofte som de er sygemeldte, viser ny undersøgelse. Det øger risikoen for langtidssygdom og depression.

Af Thomas Bøttcher og Martin Ejlertsen
Snot, hoste og ondt i halsen afholder ikke DM’s medlemmer fra at passe deres arbejde. Faktisk går 55 procent af de offentligt ansatte magistre i løbet af et år på arbejde, selv om de er syge. Det viser en særkørsel af 1.299 offentligt ansatte magistres besvarelser, som DM har foretaget på baggrund af undersøgelsen Akademikernes Psykiske Arbejdsmiljø (2015).

Men ikke nok med det. Magistre går næsten lige så ofte syge på arbejde, som de lægger sig syge.
I undersøgelsen fortæller 54 pct. af DM’s medlemmer på en offentlig arbejdsplads, at de inden for de seneste 12 måneder har været sygemeldte mellem én og seks dage. Samtidig peger 45 pct. på, at de har taget en tørn på arbejdspladsen mellem én og seks dage, selvom de med en vis rimelighed kunne ligge hjemme under dynen.

Det, der umiddelbart ligner en positiv nyhed for de offentlige arbejdsgivere, har en bagside. Flere undersøgelser viser, at sygenærvær, som fænomenet også kaldes, kan forringe helbredet yderligere.

“At gå syg på arbejde kan nedsætte arbejdsevnen, føre til psykisk dårlig trivsel og øger desuden sandsynligheden for langtidssygefravær”, siger Thomas Lund, seniorforsker ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Region Midtjylland.

Han peger blandt andet på en stor undersøgelse fra Aalborg Universitet. Her viste det sig, at personer, der gik syge på arbejde mere end fem gange på et år, havde 78 pct. større risiko for at blive sygemeldt i mere end to måneder end dem, der var gået syge på arbejde højst én gang.

Depressionsroulette
Ca. 10 pct. af deltagerne i DM’s undersøgelse angiver, at de inden for det seneste år er gået syge på arbejde i seks dage eller mere. De risikerer ikke bare langtidssygefravær, men gambler også med deres mentale helbred, fremgår det af en undersøgelse fra Københavns Universitet. Her fulgte forskere 1.271 ansatte på danske virksomheder over to år. Resultaterne viste, at risikoen for at udvikle en depression fordobledes for personer, der mødte syg på arbejde mere end otte arbejdsdage.

DM’s undersøgelse peger også på, at magistre i udpræget grad vælger at arbejde hjemme, selvom de egentligt er syge. Det kan være et udtryk for, at man befinder sig mellem at være rask og syg, men ifølge næstformand i DM Camilla Gregersen kan det også være et tegn på, at bunkerne af arbejde bare hober sig op, og at ledelsen ikke tager ansvar for den syge.

“Det er alt for udbredt, at der ikke er nogle klare aftaler om, hvem der håndterer opgaverne, når nogen bliver syge. Under de vilkår er der mange medlemmer, der tvinger sig selv til at arbejde, selv om de egentlig er syge. Den grundlæggende årsag er jo, at vi er så pligtopfyldende, at vi ofte tilsidesætter egne behov for at klare arbejdet til UG uanset de personlige konsekvenser”, siger Camilla Gregersen.

DM’s arbejdsmiljøkonsulent Ole Grønne møder ofte fænomenet, at privatansatte magistre fortsætter med at arbejde, selvom de er sygemeldte med eksempelvis stress.

“Det er helt uhensigtsmæssigt. Enkelte fortsætter med at arbejde på opgaver for arbejdspladsen gennem hele deres stressforløb”, siger Ole Grønne.