12.06.2015
Artikel

DM vil certificere uddannelsen til tillidsrepræsentant

Uddannelsen til tillidsrepræsentant skal formaliseres og udløse både ECTS-point og eksamensbevis, mener Dansk Magisterforening. Det skal signalere til arbejdsgiverne, at tillidsrepræsentanter er kompetente forhandlingspartnere.

Af Vivian Voldgaard
Dialog og samspil er helt centrale elementer i tillidsrepræsentantarbejdet i dag, og det har fået DM til at nytænke rammen omkring den uddannelse, som tillidsrepræsentanter gennemgår.

“I dag er arbejdsmarkedet sådan, at det meste foregår i et samspil mellem ansatte og ledelse – både i individuelle sager, og når der er nye tiltag på vej i en organisation. Derfor mener vi, at der er brug for en mere formel ramme omkring uddannelsen, så vi signalerer til arbejdsgiverne, at de forhandler med tillidsrepræsentanter, der er både veluddannede og kompetente”, siger DM’s forhandlingsdirektør, Lotte Spanggaard.

Tanken er, at uddannelsen til tillidsrepræsentant stadig skal være styret af DM, men fremover kan placeres i et andet regi. Og derudover skal den udløse ECTS-point som alle andre godkendte uddannelser.

“Det vil være et naturligt valg at placere uddannelsen i professionshøjskoleregi, for i forvejen har vi mange af vores medlemmer i den sektor, men intet er afgjort endnu”, siger forhandlingsdirektøren.

Et aktivt tilvalg
Lotte Spanggaard håber, at en certificering ikke kun vil give tillidsrepræsentanternes image på chefgangene et løft, men også gøre det mere attraktivt at stille op som tillidsrepræsentant ude på arbejdspladserne.

“Vi vil gerne gøre uddannelsen så attraktiv, at flere stiller op som et aktivt tilvalg, og ikke kun fordi ingen andre gider”, siger hun.

Cand.mag. i historie og ph.d. Knud Holten Nielsen er kommunikationsrådgiver på DPU og siden 2012 tillidsrepræsentant for DM-kollegerne. Han er positivt stemt over for en certificering.

“Når man vælger at blive tillidsrepræsentant, gør man det jo ofte, fordi man gerne vil bidrage til et bedre arbejdsliv og give sine kolleger en stemme. Men det vil da være en god sideeffekt, hvis det samtidig bliver synliggjort, at man også får nogle nye kompetencer”, siger han.

I hans dagligdag er det svært at finde tid til kompetenceudvikling. Almindelige arbejdsopgaver og arbejdet som tillidsrepræsentant sluger al ledig tid. Derfor ser han det også som en personlig gevinst, hvis uddannelsen udløser ECTS-point og dermed et formelt papir på kompetencerne.

“Uddannelse er jo dit eget bagkatalog og giver dig respekt, hvis det klæder dig på til at gøre dit arbejde bedre”, siger han.

Uddannelsen under lup
På Evalueringsinstituttet EVA har cand.mag. i samfundsfag og eskimologi Helene Brochmann været tillidsrepræsentant i knap ti år. Hun synes, det er en udmærket idé at certificere tr-uddannelsen, men hun erkender også, at det ikke er et initiativ, hun ville efterlyse af sig selv:

“Jeg synes, at de kurser, jeg har været på i DM-regi, har været rigtigt gode, så jeg tænker ikke, at der er brug for et kvalitetsløft af uddannelsen. Jeg kan godt blive bekymret for, om det bliver praksisnært og konkret nok, hvis det flyttes over i eksempelvis professionshøjskoleregi. Jeg synes, der er en stor fidus i, at man er på tr-kurser med nogle, der står med samme problemstillinger som en selv, og jeg kan frygte, at netværksgevinsten ryger, og sammenhængen bliver for diffus, hvis uddannelsen bliver udbudt til eksempelvis et bredere felt”, siger hun.

Ifølge forhandlingschef Lotte Spanggaard vil alle aspekter af certificeringen komme under lup, før der bliver taget en endelig beslutning. Og det praksisnære og de fælles forløb, hvor man kan dyrke sit netværk, vil stadig være et vigtigt element, ligesom det også fremover vil være DM’s konsulenter, der kommer til at undervise på dele af uddannelsen.
Foreløbigt har DM ansat en konsulent, der er i gang med at udarbejde en grundig evaluering af hele uddannelsen og det arbejdsmarked, som DM-tillidsrepræsentanter agerer på, og den kommer til at danne grundlaget for fremtidens tr-uddannelse.