22.05.2015
Artikel

DM-formand: MP Pension har et demokratisk problem

MP Pensions bestyrelsesformand ser ikke noget demokratisk problem i, at pensionskassen sidder et flertal på generalforsamlingen overhørig. Forslagsstillerne er dybt provokerede, og DM’s formand har taget situationen op i sin hovedbestyrelse.

Af Pernille Siegumfeldt
En afstemning på en generalforsamling er kun vejledende. Derfor er MP Pension i sin fulde ret til at undlade at følge en anbefaling fra netværket AnsvarligFremtid om at sende kul på pension og droppe de økonomisk og klimamæssigt mest højrisikable investeringer i olie- og gasudvinding.

Sådan er reglerne.

Anbefalingen fik ellers opbakning fra et flertal på generalforsamlingen den 16. april, hvor 761 stemte for, og 569 stemte imod. Derfor bliver bestyrelsens afvisning heller ikke uden videre taget ad notam af de 122 forslagsstillere bag AnsvarligFremtid.

“Hvorfor skal man have en afstemning, hvis den ikke tjener noget formål alligevel?” spørger Thomas Meinert Larsen, lektor ved KU og talsperson for AnsvarligFremtid. Netværket vil nu kontakte en række advokater for at få undersøgt, om MP Pension har juraen på sin side i beslutningen om at køre uforstyrret videre med sin investeringsstrategi.

Et demokratisk problem
DM’s formand, Ingrid Stage, forholder sig ikke til indholdet i hverken forslaget fra AnsvarligFremtid eller MP Pensions investeringsstrategi. Alligevel har hun sat generalforsamlingen i MP Pension på dagsordenen til DM’s næste hovedbestyrelsesmøde.

“Jeg anerkender, at det alene er pensionskassens bestyrelse, der har kompetence til at beslutte investeringsstrategi, og de professionelle specialister, der konkret beslutter de enkelte investeringer ud fra den besluttede overordnede ramme. Men det er et demokratisk problem, hvis man sætter et emne på generalforsamlingens dagsorden, stemmer om det og derefter afviser afstemningen som irrelevant”, siger Ingrid Stage.

Derfor har hun indstillet til Hovedbestyrelsen, at DM opfordrer MP Pensions bestyrelse til at følge generalforsamlingens beslutning.

Uanset hvad DM’s hovedbestyrelse melder ud, så holder MP Pension sig til den køreplan, som blev præsenteret på generalforsamlingen. Og i modsætning til Ingrid Stage og AnsvarligFremtid mener bestyrelsesformand Tina Mose, at der er blevet lyttet til kritikerne af de såkaldt sorte investeringer.

Tryghed for 100.000
“Vi er enige i, at klimaspørgsmålet er uhyre vigtigt. Men diskussionen skal tages på et oplyst grundlag. Jeg har eksempelvis ikke set nogen dokumentation for, at frasalg rent faktisk påvirker selskaberne i grøn retning. Vi er i gang med at undersøge det juridiske og økonomiske grundlag for at oprette en grøn fond til investering for de medlemmer, der vil væk fra fossile brændsler. At der er kommet ekstra fokus på problemstillingen, kan ikke mindst tilskrives AnsvarligFremtid”, påpeger Tina Mose.

Bestyrelsesformanden mener også, at det vil være halsløs gerning at sende forslaget til urafstemning blandt pensionskassens medlemmer, uden at de har et grundigt, sagligt oplæg at tage stilling ud fra.

“Vi taler om den økonomiske tryghed i 100.000 medlemmers liv efter arbejdsmarkedet. Derfor vil vi afvente analysen. Medlemmerne får noget at tage stilling, så snart der foreligger et kvalificeret grundlag”, siger Tina Mose.

Thomas Meinert Larsen undrer sig over bestyrelsens udmelding.

“Bestyrelsen vil analysere noget, som generalforsamlingen slet ikke har forholdt sig til, i stedet for at forholde sig til den opfordring, som generalforsamlingen faktisk er kommet med. Forslagsstillerne har aldrig ønsket en grøn fond. MP bør følge den klare opfordring fra foreningens øverste myndighed, hvis den ikke er decideret ulovlig”, siger Thomas Meinert.

Efter bladets deadline har DM’s hovedbestyrelse diskuteret foreningens holdning til situationen efter MP’s generalforsamling.