22.05.2015
Artikel

4 skarpe til ministeren

4 skarpe til Islands social- og boligminister med ansvar for ligestilling Eygló Harðardóttir fra det borgerligt liberale Fremskridtspartiet.

Af Martin Ejlertsen
I 2014 gik ca. 70 procent af fædrene på barsel i 74 dage mod 90 procent i 103 dage i 2008. Hvorfor afholder ­islandske mænd nu meget mindre barsel?
“Det er rigtigt, at det er et problem. Antallet af fædre, der tager barselsorlov, er gået ned siden det økonomiske kollaps og der er færre fødsler. Vi ser også, at det er mere sandsynligt, at fædre med høje indtægter går på barsel end fædre med lave indtægter. Grupper med lavere indtægter er mindre sikre på at beholde deres job”.

Går det ud over ligestillingen, som Island ellers er ­verdenskendt for at prioritere så højt?

“Der er grund til bekymring, og vi skal forbedre ordningen igen. Jeg har nedsat en ny arbejdsgruppe om barsel. Da loven blev vedtaget i 2000, var den revolutionerende, og det er den også i dag. Undersøgelser viser, at loven har ført til, at forældre i større grad end før samarbejder om deres børns omsorg. Dette har de facto ændret tidligere forståelse af kønsroller og forældres adfærd og, som følge af det, samfundet i sin helhed”.

Islands forrige regering havde besluttet at løfte loftet for udbetaling af barselsdagpenge og desuden at udvide barselsperioden. Hvorfor aflyste I?
“I december 2014 nedsatte jeg en arbejdsgruppe. Den skal vurdere, hvordan man kan styrke barselssystemet”.
 
Magisterbladet har talt med et højtuddannet par, som foreslår, at loftet øges mærkbart igen, og at barselsperioden udvides til 12 måneder. Hvad er regeringens svar?
“Vi lægger stor vægt på at opnå de ændringer, som kan føre til forandringer mod et mere familievenligt samfund. Det koster. Men nedgang i fødselstallet med efterfølgende forhøjet gennemsnitsalder i befolkningen er også dyrt. Det koster også, at forældrene bliver nødt til at vælge mellem deltagelse i arbejdslivet eller at få et barn. Nu venter vi på arbejdsgruppens forslag”.