20.03.2015
Artikel

Flere ph.d.er skal ud af universitetet

Forskning er langtfra eneste karrierevej for ph.d.er. Sidst i marts sætter ­ DM-konference spot på jobmuligheder uden for universitetets mure.

Af Pernille Siegumfeldt
Hvert år indskrives flere end 2.400 ph.d.-studerende på landets universiteter. Det er dobbelt så mange som i 2006 og langt flere, end universiteterne selv kan tilbyde job som forskere og undervisere, når ph.d.-uddannelsen er i hus.

En konference den 24. marts arrangeret af DM og Københavns Universitet sætter spot på de karrieremuligheder i ind- og udland, som ph.d.erne har, også uden for universitetets mure. Selvom om både offentlige og private virksomheder ansætter flere ph.d.-uddannede, især fra de naturvidenskabelige fag, så er der et generelt behov for at synliggøre ph.d.ernes kompetencer. Det mener Julie Sommerlund, der er KU’s prodekan for relationer med omverdenen på humaniora.

“Vi kan se, at vores kandidater og vores ph.d.er har ret forskellige erhvervsprofiler: Mens godt halvdelen af vores kandidater får job i det private, gælder det for langt færre ph.d.er. På humaniora optager vi ca. 60 ph.d.er om året, og de fleste får arbejde med forskning og uddannelse inden for det offentlige. Men vi har kunnet iagttage, hvordan arbejdsmarkedet for kandidater har bevæget sig meget de seneste 25 år, og det er ikke umuligt, at der også vil opstå nye jobmønstre, når det drejer sig om ph.d.erne, som så vil have endnu flere erhvervsmæssige muligheder. Det vil også være i virksomhedernes interesse”, forklarer Julie Sommerlund.

Foruden en blandet buket af oplæg om karrieremuligheder byder konferencen, der er gratis, på forskellige workshops, og DM’s egne konsulenter er til stede for at sparre og rådgive om jobmuligheder i ind- og udland. I samme ombæring er der på dm.dk etableret et særligt website – dm.dk/phd – hvor foreningens samlede viden om ph.d.-arbejdsmarkedet er samlet under ét.

Tilmelding til konferencen kan ske her.