20.03.2015
Artikel

Når kroppen bliver en handelsvare

Reden København har traditionelt rettet sit sociale arbejde mod samfundets mest udsatte kvinder. Med en millionbevilling fra satspuljen og en akademisk projektmedarbejder ved roret udvider den lille ngo nu sin indsats. Systematisk vidensindsamling, rådgivning og undervisning skal forebygge gråzoneprostitution.

Af Pernille Siegumfeldt
Der er et langt stykke vej fra klassisk akademisk arbejde til den virkelighed, der omgiver Christina Wind. Hendes kontor ligger midt i Reden på Vesterbro i København, og hun er i daglig kontakt med de misbrugere og prostituerede, der bruger værestedet og nathjemmet. I en lille ngo skal man være parat til at give en hånd med, både når der bliver konstateret væggelus, og hele ejendommen skal sprayes, eller når et firma beslutter sig for at give sit overskydende lager af neglelakker, mascara og hygiejneprodukter til Redens kvinder, og der skal findes gulv- og hyldeplads til alle poserne, eller når det ringer på døren, og nogen skal bruge en ren kanyle eller en tube med glidecreme før den næste kunde.

Siden 1984 har Reden København – med sin centrale placering midt på Vesterbro bag hovedbanegården i København – koncentreret sit arbejde om de allermest udsatte i samfundet: kvinder i misbrug og prostitution.

Siden slutningen af januar i år har et nyt initiativ, RedenUng, imidlertid rettet sig mod en helt anden målgruppe: de helt almindelige unge.

Christina Wind er den første projektmedarbejder med akademikerbaggrund i Reden.

"Traditionelt tænker mange nok, at prostituerede er kvinder med en socialt belastet baggrund, men vi vil gerne sætte fokus på unge piger og drenge, der eksperimenterer med deres seksualitet, hjælpe dem til at forstå, at handel med sex måske kan få konsekvenser for dem senere. Vi vil også rigtig gerne støtte de unge, der allerede nu oplever problemer, for eksempel med selvværd og grænser”, fortæller Christina Wind.

Det allerhårdeste narkomiljø
Da Reden startede ungerådgivningen, diskuterede Christina Wind med sine kolleger, om det var et problem, at forebyggelsesarbejdet blandt almindelige unge kunne associeres med arbejdet i det allerhårdeste narko- og trækkermiljø på Vesterbro.

“Men Reden er samtidig kendt og anerkendt for sin ekspertise, og vi håber på med tiden at kunne tale med samme tyngde, når det gælder den forebyggende indsats over for de unge. Derfor holder vi fast i navnet,” forklarer Christina Wind.

Pengene til hendes løn de næste tre år kommer fra en bevilling på 3,7 millioner kroner fra satspuljen. Christina Winds opgave bliver at udvikle undervisningsmaterialer og oplysningskampagner om gråzoneprostitution og prostitution til elever i grundskole og gymnasier samt at stå for driften af ­videns- og rådgivningsportalen redenung.dk, der åbnede 26. januar.

“Jeg skal på ingen måde hånd­hæve en bestemt moral eller fordømme unge, der handler med sex. Vores indsats skal derimod sikre, at de unge ikke er blinde for, hvad det kan have af konsekvenser. Det er vigtigt, at unge lærer deres egne grænser at kende og tager stilling til, hvad de selv synes, mener og ønsker. Lige nu er begrebet gråzoneprostitution måske ikke et, de forbinder med deres egen situation. Derfor er det vigtigt, at vi tager udgangspunkt i, hvor de unge er, så de føler sig set, hørt og taget alvorligt”, siger Christina Wind.

Dybere kendskab nødvendigt
Og ikke alle unge trækker grænsen det samme sted, hvilket er en vigtig pointe i Christina Winds arbejde.
“Unge er ikke en homogen gruppe, der oplever ens og mærker det samme. De er individer med forskellige grænser, udfordringer, ønsker, drømme og forhåbninger. Prostitution indgår som regel ikke i deres drømme og forhåbninger for fremtiden, men sugardatingfænomenet er et eksempel på, at normerne er i bevægelse. De unge ser det ikke som gråzoneprostitution eller prostitution, men snarere som en win-win-situation. Det er det måske for nogle, men som fagpersoner er vi meget opmærksomme på dem, der nødvendigvis vil falde igennem, dem, som får det skidt, oplever ubehageligheder osv.”, siger Christina Wind.

I mange år arbejdede Reden ud fra den holdning, at et forbud mod prostitution og sexkøb var den eneste løsning, hvis man ville den benhårde branche med den voldsomme sociale slagside effektivt til livs. I dag har den lille kristne ngo nuanceret sin stemme i debatten og udvidet samarbejdet med flere andre organisationer, der ikke nødvendigvis deler den holdning. Christina Wind, der selv kom til Reden fra en projektmedarbejderstilling i organisationen Sex & Samfund, mener, at vidensdelingen er helt afgørende, hvis forebyggelsesindsatsen over for de unge skal have en værdi:

“Vi skal både samle det sammen, vi ved, og identificere hullerne i vores viden. Ingen kender fx det præcise omfang af gråzoneprostitutionen blandt unge, men alle råber højt om det. Jeg er bl.a. gået i gang med at systematisere vores dataindsamling, så vi får et dybere kendskab til dem, der henvender sig i vores rådgivning. Det er helt afgørende for, at vi kan fokusere vores indsats, hvor der er mest brug for den”.