16.01.2015
Artikel

Minister etablerer taskforce for flere kvinder i forskning

Af Marianne Bom
Lige før jul nedsatte uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen en taskforce, som i foråret 2015 skal komme med “handlingsorienterede anbefalinger til mulige initiativer, som på kort sigt kan bidrage til at fremme ligestilling og øge kønsbalancen i forskning".

“Danmark går glip af talenter, hvis kvinder systematisk vælger en forskerkarriere fra. Det er forskningen, der skaber fremtidens samfund. Vi bliver kun gode nok til at skaffe den viden, hvis vi får alle talenter i spil”, siger Sofie Carsten Nielsen.

Leder af taskforcen er professor Liselotte Højgaard, formand for Danmarks Grundforskningsfond. De øvrige medlemmer er professor Tine Jess, medlem af Det Unge Akademi, professor Peter Munk Christiansen, formand for Det Frie Forskningsråd, direktør Anne-Marie Levy Rasmussen, GlaxoSmithKline A/S, og rektor Per Holten-Andersen, Copenhagen Business School.

Umiddelbar handling
Taskforcen tager afsæt i den eksisterende viden om udfordringer og barrierer og har fokus på initiativer, der kan blive til noget inden for de eksisterende rammer. Handling, der umiddelbart kan sættes i værk, har ifølge ministeriets oplæg høj prioritet.

Anbefalingerne kan rette sig mod ministeren og Folketinget, forskningsinstitutionerne, forskningsråd og fonde mv. Desuden skal taskforcen identificere, om der er behov for et bedre vidensgrundlag for at kunne sætte effektivt ind over for den skæve kønsbalance. Taskforcens input vil blive brugt som inspiration til en analyse af status og barrierer for øget kønsbalance og ligestilling i forskning, som ministeren beder Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd om at gennemføre i 2015.