05.12.2014
Artikel

Dansk-Tysk Pris til historiker

Af Lisbeth Ammitzbøll
“De færreste fagfolk formår at skrive tykke, historisk korrekte bøger fuld af ny viden og ende op med så interessante og spændende fortællinger, at såvel læg- som fagfolk sluger dem begejstret. En af de få, der mestrer denne kunst, er Tom Buk-Swienty”.

Sådan lyder de rosende ord fra Kulturzentrum Sankt Petri, det dansk-tyske forum i København, som i år har valgt historikeren, journalisten og forfatteren til “Slagtebænk Dybbøl” og “Dommedag Als” som modtager af den ærefulde pris.

Dansk-Tysk Pris er uddelt siden 1988 med Per Øhrgaard, der dengang var professor i germansk filologi ved KU, som første prismodtager. Prisen gives til en eller flere personer eller organisationer, som har gjort en ekstraordinær indsats for at udbrede kendskabet til Tyskland i Danmark og dermed medvirket til at styrke og fremme den gensidige forståelse og samarbejdet mellem de to lande. Og det gælder i høj grad årets prismodtager, fremhæver organisationerne bag Kulturzentrum Sankt Petri, der blandt andet priser Buk-Swientys håndtering af det ikke altid fredelige forhold mellem Danmark og Tyskland.

“Tom dømmer dog som ægte historiker ikke: Han skriver så klart og tydeligt, at de til tider temmelig indviklede historiske facts gøres forståelige for enhver. Og så skriver han så levende, at man næsten kan lugte krudtrøgen og har hjertet med i begivenhederne, uanset hvilken side af konflikten der beskrives".