05.12.2014
Artikel

Nyuddannedes startløn stiger

Der er lønfremgang på 5,22 procent for nyuddannede, som finder arbejde i det private. Det viser seneste lønstatistik fra DM.

Af Martin Ejlertsen
Knap hver tredje nyuddannede akademiker går ledig i op til et år. Men at nyuddannede akademikere har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet lige efter studierne, betyder ikke, at de ikke kender deres værd. For gennemsnitslønnen stiger for nyuddannede medlemmer af DM, som finder arbejde i det private. Det viser DM’s nye lønstatistik for privatansatte medlemmer foretaget blandt 2.500 medlemmer.

Hvor en nyuddannet i 2013 fik 32.154 kroner i lønningsposen inklusive pension på det private arbejdsmarked, er lønnen steget til 33.024 kroner i 2014. Der svarer til en lønstigning på 5,22 procent.

Det er ifølge formand for DM Privat Camilla Gregersen glædeligt at se, at de nyuddannede får en rigtig flot startløn. Hun hæfter sig ved, at den høje dimittendledighed altså ikke giver sig udslag i lønudviklingen.

“Det er imponerende, at de nyuddannede lykkes med at skaffe en sådan flot startløn. Særligt taget i betragtning hvilket pres de er under som følge af den store dimittendledighed”, siger Camilla Gregersen. Hun roser de nyuddannede for at have is i maven, når de kan forhandle så gode startlønninger hjem, og fremhæver, at der også er dygtige tillidsvalgte, der spiller en vigtig rolle på en del af de private arbejdspladser.

“De nyuddannede viser, at de også er gode forhandlere. Og det er godt, at de kender deres værd. Starter man på for lavt et løntrin, tager det rigtig lang tid at nå op på det gennemsnitlige niveau”, siger Camilla Gregersen.