07.11.2014
Artikel

Unipension i europæisk superliga

Unipension har siden 2008 leveret det bedste merafkast i Europa.

Af Thomas Bøttcher
Unipension – administrationsfælleskabet for blandt andre MP Pension – har mellem 2009 og 2013 leveret et af de bedste investeringsresultater i verden.

Det viser en ny analyse af 298 pensionsselskaber, der tilsammen forvalter mere end 30.000 milliarder kroner.

I løbet af de fem år har Unipension i gennemsnit hentet et årligt afkast på 13,1 procent, hvilket placerer Unipension i den europæiske superliga. De europæiske pensionsselskaber havde i perioden et gennemsnitligt afkast på 9,6 procent.

“Vi har haft et utroligt godt afkast over de sidste fem år. Og det særlige ved tallet er, at vi er Europas bedste til at skabe afkast gennem aktive investeringer”, siger Unipensions investeringsdirektør Niels Erik Petersen.

Unipension topper listen med 2,2 pct. i merværdi, mens de øvrige europæiske selskaber ligger med et gennemsnit på 0,1 pct., og det globale gennemsnit er 0,3 pct.

Det er det canadiske analysefirma CEM, som har foretaget sammenligningen af cirka 300 pensionsvirksomheder verden over på parametre, der bl.a. omhandler afkast, risiko og omkostninger.