“Det er fagligt uforsvarligt at have så lidt tid til censoropgaven”, siger lektor Jens Jakob Ellebæk, læreruddannelsen ved UC Syddanmark.
21.02.2014
Artikel

Nye censorvilkår skaber uro

Læreruddannelsens Ledernetværk undlod at drøfte nye censorvilkår med Dansk Magisterforening, inden de blev vedtaget. Nu er vilkårene trukket tilbage, men udsigten til forringede arbejdsforhold får både censorer og censorformænd til at slå bak.

Af Vivian Voldgaard

Fagligt uforsvarlige. Det er, hvad lektor på UC Syddanmark Jens Jakob Ellebæk kalder de nye censorvilkår, som han og andre censorer på landets læreruddannelser har at se frem til. Censorvilkårene blev besluttet af Læreruddannelsens Ledernetværk i efteråret. Og det er en stram tidsnormering, som censorerne fremover kan blive tvunget til at holde sig indenfor. En skriftlig eksamensopgave på fem sider vil udløse 15 minutter til både gennemlæsning og bedømmelse, og et bachelorprojekt på 35 sider giver 60 minutter.

“Det kan ikke forsvares fagligt med så lidt tid. Hvis vi skal foretage en faglig bedømmelse af en opgave, hvor vi forholder os til indholdet, har de tidsnormer ingen gang på jord”, mener Jens Jakob Ellebæk. Han er ikke ene om at bekymre sig. Heller ikke Hans Krab Koed, censorformand for læreruddannelsen, bryder sig om de nye vilkår:

“Når vilkårene bliver forringet, bliver det alt andet lige sværere at skaffe censorer, og det er der ingen, der har glæde af. Censorvilkårene bør være så gode, at censuren er attraktiv at påtage sig, for der sker en værdifuld udveksling af viden i forbindelse med censoropgaverne”, påpeger han.

Ingen drøftelse af vilkårene
De nye censorvilkår blev besluttet og meldt ud af Læreruddannelsens Ledernetværk i efteråret. Men stik imod arbejdsmarkedets regelsæt på området undlod ledergruppen at drøfte de nye og forringede arbejdsvilkår med DM først.

“Vi blev meget overraskede over, at vilkårene var ændret uden om os, og det er naturligvis ikke noget, vi bare kan ignorere”, siger Helge Nielsen, DM’s forhandlingskonsulent på området.

DM rettede derfor henvendelse til Rektorkollegiets formand, som i første omgang valgte at sende brevet videre til organisationens HR-afdeling. Men efter flere henvendelser er sagen nu havnet på dekanniveau, og dekan fra UCC Tove Hvid Persson valgte i begyndelsen af februar at trække vilkårene tilbage.

“Jeg er nødt til at sige, at vi har lavet en cirkulærefejl, og det beklager jeg. Vi anerkender, at vi er forpligtede til at drøfte sagen med DM, og den forhandling har vi ikke haft. Så den norm, vi har meldt ud, er ikke gældende. Den trækker vi hermed tilbage”, fastslog hun.

Hvornår DM og Læreruddannelsens Ledernetværk skal drøfte vilkårene, er endnu uvist. Men ledernetværkets udspil til censorvilkårene bliver angiveligt identisk med det, der allerede har været vedtaget og lagt frem.

Læs mere om de nye censorvilkår i sektorbladet DM Professionshøjskoler nr. 1/2014, som du finder på dm.dk.