21.02.2014
Artikel

Didaktik. Lærerfaglighed, skole og læring

Undervisningens afgørende betydning for succesfuld læring

Af Hanne Götzsche

LIGE UDKOMMET

Didaktik. Lærerfaglighed, skole og læring
Thyge Winther-Jensen og Signe Holm-Larsen (red.) 
U Press, 2013, (også som e-publikation) 254 sider, 299,95 kr.


Bogen er som skræddersyet til den nye læreruddannelse, hvor den vil kunne fungere som grundbog til faget “pædagogik og lærerfaglighed”. Men egentlig er den anvendelig i alle uddannelsessammenhænge og på alle niveauer, hvor undervisning i didaktik og pædagogik er påkrævet. Gennem seksten kapitler præsenteres og aktualiseres didaktikkens centrale begreber, teorier og historik. Didaktikkens område og tilknytning til pædagogikken kortlægges, og dannelsesbegrebet belyses som et værn mod overdreven specialisering og individualisering. Forholdet mellem didaktik og fagdidaktik diskuteres. Emner som læring, fag, projektarbejde, klasseledelse, undervisning af tosprogede, inklusion, evaluering og it-didaktikken behandles også. Hvad undervisning er, hvad læring vil sige, og hvordan der kan undervises, har, som det fremgår af bogen, været overvejet af tænkere siden antikken. Fremstillingen, der i alle kapitler søger at sikre sammenhængen bagud, afsluttes med en historisk-kronologisk oversigt, der viser de vigtigste stationer i udviklingen af det idehistoriske syn på undervisning og læring frem til i dag.

Mens der i andre lande, fx Tyskland, med jævne mellemrum udkommer solide grundbøger i den pædagogiske disciplin, der går under navn af didaktik, skal vi faktisk længere tilbage i tiden for at finde en dækkende dansk fremstilling af grund­elementerne i disciplinen. Denne forsømmelse er der nu rettet op på med udgivelsen af “Didaktik – Lærerfaglighed, skole og læring”. Den pædagogiske brug af ordet didaktik, der går tilbage til 1700-tallet, men oprindeligt stammer fra græsk, oversættes til dansk bedst ved ordet undervisningslære. Og i den foreliggende bog er det netop begrebet undervisning og undervisningens afgørende betydning for succesfuld læring, der er udgangspunkt for fremstillingen.

I en vis forstand fungerer den som en kærkommen modvægt til den omsiggribende (mis)brug af begrebet læring: Vi lærer af meget andet end det, der sker i skolesammenhæng, men skolens historiske begrundelse og forældrenes aktuelle forventning er, at elever og studerende sikres – gennem fagligt dygtige og didaktisk trænede læreres undervisning – en metodisk og systematisk tilrettelagt læring af et inspirerende dannelsesindhold.

Bogen kan varmt anbefales som både grundbog og opslagsbog.