Foto: Henrik Petit
21.02.2014
Artikel

Skaf et job!

Næsten 3.000 magistre står uden ­arbejde. Bag tallet er mennesker. Nogle af dem ligner dig. Måske har I samme ­uddannelse, måske har I engang arbejdet i samme virksomhed eller branche. I denne serie beder vi dig om at hjælpe en ledig i job. I hvert nummer af Magisterbladet i 2014 præsenterer vi en ledig magister, som du kan dele din viden og dine erfaringer med. For eksempel kan du åbne dit eget netværk af relevante professionelle kontakter på LinkedIn for den ledige. Gå ind på magisterbladet.dk under “Skaf et job!” og brug kommentarfeltet, eller skriv direkte til den ledige.

Af Lisbeth Ammitzbøll

Henrik Leth, 40 år


Mit drømmejob
For mig er det ikke så vigtigt, om produktet er telefoner, regnskabsprogrammer eller at hjælpe syge mennesker på et hospital. Produktet skal være fornuftigt og meningsfuldt, men det er selve processen i arbejdet, der interesserer mig mest. På Nokia arbejdede jeg i mange afdelinger og mange funktioner og trivedes fint med det. Jeg er god til at tilpasse mig. Det falder mig naturligt at hjælpe andre, så jeg egner mig godt til projektsupport. Jeg tænker ikke så meget i jobtitler eller drømmejob eller den perfekte stilling. Grundlæggende vil jeg bare gerne bruge mine evner til at få mennesker til at samarbejde og processer til at glide.

Mine kvalifikationer
I Nokia nåede jeg at være software designer, kursusudvikler, teamleder, requirement manager, budgetansvarlig, error manager og procesansvarlig. Jeg har bred erfaring, og jeg ved, at det er vigtigt at opbygge forståelse for forretningen og slutproduktet. Forskellige processer har fyldt meget i mine opgaver. Jeg har været med til at kortlægge, reviewe, implementere og forbedre dem, og jeg er uhyre opmærksom på, at processer skal dokumenteres og forankres, så man sikrer, at de er pålidelige og skaber værdi. Selv om min seneste titel på Nokia var specialist, er jeg blevet generalist og stærkest på processer. Både professionelt og i min fritid har jeg fået feedback om, at jeg er en fortrinlig kommunikator.

Sådan arbejder jeg
Jeg er motiveret af at skabe pragmatiske processer, der fungerer for brugerne, og jeg kan lide at skabe orden og lave struktur. Jeg er vant til at forandre for at forbedre, ligesom det er naturligt for mig at inddrage andre interessenter i planlægningen og skabe personlige relationer, så alle medvirker positivt i processen. Min tidligere chefer beskriver mig som analytisk, pålidelig, vedholdende og omhyggelig, og jeg er god til at arbejde struktureret og selvstændigt. Jeg trives fint med folk fra forskellige kulturer, og jeg har erfaring med at arbejde med forskellige niveauer i en international organisation.

Søger bredt
Mange af mine tidligere Nokia-kolleger har fået job, og jeg kunne godt tænke mig at følge deres eksempel så hurtigt som muligt. Jeg sad i en stabsfunktion, og det er måske forklaringen på, at jeg har lidt sværere ved at finde nyt arbejde. Det kræver en virksomhed af en vis størrelse og med en stor softwaregruppe, hvis jeg fortsat skal have hovedvægten på processer og projektsupport. Men jeg vil også have det fint med at arbejde i en mindre virksomhed, og jeg er frisk på at arbejde med meget forskelligt. Jeg har søgt mange forskellige jobs, og jeg er blevet kontaktet af tidligere kolleger, der nu sidder i andre virksomheder, så jeg har været til flere jobsamtaler og andensamtaler. Men nu må der gerne snart ske noget – jeg vil gerne i arbejde og bruge mine evner til noget fornuftigt.

Mit liv som ledig
Hele Nokias udviklingsafdeling i København med næsten 1.000 medarbejdere blev lukket i en gradvis proces fra sommeren 2011 og næsten to år frem. Til sidst var vi stort set kun HR-afdeling, nogle ledere og nogle få it-folk tilbage. Det var en mærkelig oplevelse at blive færre og færre tilbage på virksomheden og tage afsked med kollegerne. Jeg blev til 1. marts 2013, fordi jeg blev bedt om det af ledelsen, og fordi jeg gerne ville gøre mine projekter færdige. Da jeg gik ud af Nokias hoveddør efter min sidste arbejdsdag, vidste jeg, at jeg var nødt til at bruge min energi på noget andet i en periode og finde ud af, hvad jeg nu skulle. Jeg havde et halvt års fratrædelse og brugte de første par måneder på at forberede et seminar til certificering af europæiske dommere i spillet mahjong, og på at lave materiale om strategi. Jeg har spillet mahjong siden år 2000 og selv været dommer under verdensmesterskaberne i 2012 i Chongqing i Kina. Jeg har et godt liv med mange interesser, men jeg savner et job, og jeg savner at have kolleger at arbejde sammen med. 


CV for Henrik Leth
1998: Cand.scient. i fysik og matematik
1999: Software designer, Nokia
2000: Software Designer og kursusudvikler, Nokia
2002: Teamleder, Nokia
2004: Process and Back-end Manager, Nokia
2008: Specialist i Error Management and Capacity Planning, Nokia
2012: PRINCE2 certificeret
2013: ITIL Foundation V3 certificeret
2013: Ledig

Kontaktinfo:
hleth@mail.dk
20 70 24 35

Henrik er 40 år. Læs hans fulde cv her.