Tegning: Bob Katzenelson
21.02.2014
Artikel

Det står skidt til på danske arbejdspladser

Hver tredje DM-medlem i en ledende stilling har oplevet så kritisable forhold på arbejdspladsen, at det fortjener offentlighedens kendskab. Bekymrende, mener ledelsesekspert.

Af Thomas Bøttcher

Ledere har en særlig loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgiveren. Alligevel mener 30 % af DM’s medlemmer ansat i et lederjob, at de oplever så kritisable forhold på deres arbejdsplads, at den brede offentlighed burde underrettes om det.

Det fremgår af en undersøgelse, som Magisterbladet i samarbejde med forskere ved Roskilde Universitet har lavet blandt 185 ledere på offentlige og private arbejdspladser.

Det høje tal overrasker Flemming Poulfelt, ledelsesekspert og professor i management og strategi ved CBS.

“Én ting er, at man kan ønske at noget kunne være bedre, men det er noget helt andet, når man vil gå til pressen med det. Men logikken er vel, at hvis man ikke kan få igangsat forbedrende initiativer i den konkrete virksomhed, kan en kraftig ekstern markering føre til handling, takket være det pres, der vil opstå”, siger Flemming Poulfelt.

Uanset årsagen finder han resultatet af undersøgelsen bekymrende.

“Hvis man er i en situation med så grelle forhold på arbejdspladsen, at man vil annoncere det eksternt, så må man formode, at det ikke skaber den største grad af motivation. Og hvis folk ikke er motiverede eller kan se meningen med det, de gør, så er de heller ikke produktive. Så på den måde er det en lidt skræmmende situation”, siger Flemming Poulfelt.

Dårlig ledelse
Det er især dårlig ledelse, dårligt psykisk arbejdsmiljø og de negative konsekvenser af nedskæringer, som DM-lederne ønsker belyst i offentligheden. Og de tre forhold hænger sammen, mener Poulfelt.

“Hvis man har et godt arbejdsmiljø, så har man typisk også en god ledelse. De ting hænger jo sammen. Og nedskæringer kan jo også håndteres på en sober måde. Men tilsyneladende er der er masse ledere, der mener, at det, der sker i virksomhederne, ikke er tilstrækkeligt, og det bør man tage alvorligt”, siger han.

Ifølge Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation, er der behov for et større fokus på ledelse.

“Jeg plejer at sige, at dårlig ledelse er udtryk for fravær af ledelse, hvilket er med til at skabe usikkerhed og manglende retning på en arbejdsplads. Det giver dårlige resultater på bundlinjen, men også et dårligt psykisk arbejdsmiljø”.

Er kriterierne for, hvem der ansættes som ledere, ikke gode nok?
“Der er selvfølgelig fejlansættelser i nogle situationer, det ser vi jo hver dag. Nogle ledere er ikke de rigtige, og så bliver de forhåbentligt skiftet ud, inden det koster alt for meget. En leder, der ikke kan leve op til sit ansvar, er måske med til at skabe dårlige arbejdsforhold for 10-20 medarbejdere. Hvorimod en enkelt fejlansat magister måske ikke gør så meget. Derfor er det også vigtigt, at man har en ordentlig ansættelsesproces og er sikker på, at man får valgt de rigtige. Det kan vi alle sammen blive bedre til, det er der ingen tvivl om”.