Foto: Stefan Kai Nielsen
29.11.2013
Artikel

Det' mit job: Andreas Bech

Andreas Bech, 35 år. Projektmedarbejder i Boligforeningen Vibo

Af Katrine Nadia Jørgensen

Hvad går dit job ud på? 

Jeg skal skabe tryghed og godt naboskab i en række almene boligafdelinger på Amager. Jeg er ansat under en såkaldt boligsocial helhedsplan, der er støttet af det offentlige. Pengene løber desværre ud ved årsskiftet, hvor min treårige projektansættelse også ophører. I Holmbladsgadekvarteret er der en høj koncentration af beboere med anden etnisk baggrund. Der er mange på overførselsindkomst og en del unge, der hænger på gaden. Normalt taler naboerne ikke særligt meget med hinanden, men jeg skal skabe aktiviteter, der styrker sammenholdet. Udgifterne til hærværk er faldet med mere end 30 procent, mens jeg har været ansat. Pengene bruges for eksempel på at fjerne graffiti eller erstatte bænke, der er blevet brændt ned.

I din stilling fungerer du som både ­projektleder, kommunikationsmed­arbejder og en form for socialpædagog. Hvilke typer arbejdsopgaver bruger du mest tid på?

Lige for tiden bruger jeg meget energi på vores store havekasser, der står side om side i beboernes fælles gård. Vi har selv bygget dem fra bunden. Beboerne har fået en kasse hver, og de har været med til at vælge, hvilke urter og grøntsager de har lyst til at plante. Havekasserne får beboerne ned i gården, hvor de kan møde hinanden på en ny måde og skabe nye relationer på tværs af køn, alder, etnicitet og uddannelsesniveau.
Mange beboere ser mig som en ressourceperson, som de kan henvende sig til, hvis de har problemer. Det kan dreje sig om lektiehjælp, kommunikationen med det offentlige eller personlige problemer som for eksempel skilsmisse eller problemer med børnene.

Hvad laver du, når du ikke går rundt i gården?

For eksempel hjælper jeg med at arrangere gårdfester for alle beboerne. Normalt er det egentlig de beboervalgte bestyrelser, der selv står for den slags. Men de er ikke alle lige selvkørende. Hvis jeg bliver involveret, sørger jeg selvfølgelig for at invitere nogle lokale aktører med til arrangementet. Vi vil gerne have så meget opmærksomhed som overhovedet muligt omkring områdets foreningsliv og sundhedstilbud. Til sidste gårdfest inviterede jeg Forebyggelsescenter Amager, der målte beboernes blodtryk og informerede om en sundere livsstil. Det kan virke banalt, men mange af beboerne var virkelig glade for at kunne komme ned i gården, spise en pølse, hilse på deres naboer og oven i købet få et par gode råd om, hvordan de får et sundere liv.

Når jeg ikke er socialpædagog eller projektleder, laver jeg kampagne- og kommunikationsarbejde sammen med forskellige lokale samarbejdspartnere. Det handler lige nu om rottebekæmpelse og affaldssortering, og vi forbereder vælgermøder i forbindelse med kommunalvalget. Jeg laver også nyhedsbreve, skriver tekster på hjemmesiden og er aktiv på vores Facebook-side.

Hvad motiverer dig i dit arbejdsliv?

Vi har lavet trivselsundersøgelser, der viser, at trygheden blandt beboerne er stigende. Det betyder meget for mig, at beboerne er glade for mit arbejde. Gennem havekasserne har de fået venskaber på kryds og tværs, og børnene har fået nogle aktive voksne, som de kan se op til.

Du er bachelor i nærorientalsk arkæologi og blev i 2008 kandidat i islamiske studier. Hvordan bruger du din uddannelse i dit arbejdsliv?

Det var min drengedrøm, at jeg skulle læse arkæologi. Jeg var på flere udgravninger i Jordan, var på udveksling i Libanon, i praktik i Syrien og fik undervejs i studiet en stor interesse for mellemøstlig kultur og historie. Derfor valgte jeg overbygningen i islamiske studier. Jeg havde troet, at jeg skulle sidde som akademisk medarbejder i en interesseorganisation. Men min uddannelsesmæssige baggrund gør mig til en rigtig dygtig boligsocial medarbejder. Mange af beboerne har en arabisk baggrund. Jeg kan derfor relatere til dem på en helt anden måde end mine kolleger, fordi jeg kender den mellemøstlige kultur.

Hvordan bruger du din humanistiske baggrund?

Jeg kan se, at jeg er bedre til det kommunikative arbejde end mine kolleger, der har andre uddannelsesmæssige baggrunde. Jeg er rigtig god til at skrive legatansøgninger og til at lave andre kommunikationsopgaver, og så er jeg meget selvstændig. Jeg er også god til at analysere behov og situationer, når vi skal lave langsigtede strategier. Min meget analytiske tilgang stammer helt sikkert fra mit humanistiske fundament.

Din projektansættelse udløber 1. januar 2014. Hvad kunne du godt tænke dig at lave fremover?

Jeg kan rigtig godt lide at arbejde praktisk med mennesker, og jeg har lært meget af min relation til beboerne i kvarteret. Jeg er også utroligt stolt af, at jeg har været projektleder på så mange af helhedsplanens arrangementer. Det har givet mig en uvurderlig erfaring, som jeg håber at kunne bruge i en eller anden form for udviklingsarbejde.

I serien DET’ MIT JOB tegner vi et portræt af et DM-­medlem, der har et job – eller måske lige har fået et 
– som han/hun gerne vil fortælle om. Hvad er et godt job? Og hvorfor? Hvilke planer har man med sin karriere? ­Hvilke muligheder er der for faglig og personlig udvikling? Hvad vejer tungest i valg af job og karriere?

Måske kan det inspirere andre til at gå nye veje hvad angår job og karriere og til at reflektere over uprøvede muligheder.

Send en mail til magisterbladet@dm.dk med en kort ­omtale af dig selv, din uddannelse og dit job.