29.11.2013
Artikel

Lønfremgang til offentligt ansatte DM-medlemmer

Ny lønstatistik fra DM viser reallønsfremgang for offentligt ansatte. DM’s næstformand ser optimistisk på udsigterne til lønfremgang ved de kommende overenskomstforhandlinger.

Af Pernille Siegumfeldt
2,5 %. Så meget er de offentligt ansatte medlemmer af DM steget i løn fra 2012 til 2013.
Lønfremgangen betyder for ansatte i staten, kommuner og regioner, at der i år faktisk er flere penge på kontoen til indkøb af madvarer, tøj og fornøjelser i forhold til sidste år. Det skyldes, at lønfremgangen for alle grupper overstiger forbrugerprisindekset, der er steget med 0,5 % i perioden.

“Jeg ser det som et udtryk for, at det begynder at gå i en fornuftig retning på de offentlige arbejdspladser, og det må vi – sammen med lønudviklningen på 4,4 % for privatansatte – tage med i bagagen, når vi skal til at formulere lønkrav til overenskomstforhandlingerne i 2015”, siger næstformand i DM Peter Grods Hansen, der desuden er formand for DM Offentlig.
Lønstigningerne fra DM’s lønstatistik er inklusive lønstigninger som følge af anciennitetsstigning. Men også for de offentligt ansatte med en høj anciennitet ses der reallønsfremgang. Offentligt ansatte med en anciennitet over 8 år steg fx 1,4 % fra 2012 til 2013.

Det lønner sig at skifte job
I gennemsnit har 15 % af de offentligt ansatte skiftet job inden for det seneste år. De jobskiftende magistre har fået en større lønstigning end de øvrige offentligt ansatte, viser statistikken (5,2 % imod 2,2 %).
Ifølge Peter Grods Hansen vidner det om en positiv udvikling på arbejdsmarkedet.

“Vi ved, at 1.500 medlemmer inden for det offentlige område skifter job inden for et år, så der er faktisk både jobåbninger og en god rotation, hvilket er med til at skubbe det samlede lønniveau i den rigtige retning. Så tallene tilbageviser et eller andet sted opfattelsen af, at vi befinder os i en krisetid, hvor man skal være tilbageholdende og stille sig tilfreds med det job, man trods alt har. Tværtimod. Der er stadigvæk brug for magistrenes kvalifikationer rundtomkring, og der er også mulighed for at forhandle sig til en højere løn i et nyt og måske bedre job”, siger Peter Grods Hansen. 

Sammenholdt med den gode udvikling i lønningerne på det private arbejdsmarked forventer Peter Grods Hansen gode resultater ved de kommende overenskomstforhandlinger.
“Vi kan godt forvente, at der bliver plads til rimelige reallønsstigninger”, siger han.