29.11.2013
Artikel

Nyansatte er retsløse

Af Troels Mørk
Funktionærloven beskytter ikke nyansatte, der bliver usagligt afskediget. Formand for de privatansatte kalder funktionærloven forældet og kræver mere tryghed for medarbejdere på det private område.
“Som fagforening står vi magtesløse over for, at arbejdsgiver afskediger medlemmer på, hvad der ligner et usagligt grundlag, uden at vi har mulighed for at prøve deres sag ved retten. I princippet er nyansatte funktionærer retsløse det første ansættelsesår, og det er ikke rimeligt”, udtaler Frederik Dehlholm, formand for DM Privat.

Frederik Dehlholm mener, der er behov for et eftersyn af funktionærloven og en efterfølgende lovændring. Funktionærloven stammer fra 1938 og er den lov, der sætter rammerne for funktionærer i forbindelse med jobskifte.
Det er i forbindelse med sager om usaglig afskedigelse, at nyansatte kommer i klemme.

“Den såkaldte etårsregel i funktionærloven betyder, at DM ikke har mulighed for at handle i forbindelse med usaglige afskedigelser, der sker inden for de første 12 måneder af ansættelsen. Der er brug for politisk opmærksomhed på de begrænsninger, loven har for nyansatte”, siger Frederik Dehlholm.

Ved usaglig afskedigelse kan der fx være tale om afskedigelse, hvor der ikke er givet advarsel eller påtale.

Når DM fører sager for medlemmer, der har været ansat i mere end et år, og får medhold om usaglig afskedigelse ved domstolen, får medlemmet typisk tilkendt 1-3 måneders løn oven i opsigelsesvarslet.

“Det overenskomstdækkede arbejdsmarked har for længst overhalet minimumsvilkårene for ansatte efter funktionærloven. Problemet med etårsreglen er desværre stigende blandt DM’s medlemmer. P.t. modtager vi ugentligt henvendelser fra medlemmer, der er afskediget inden for det første år”.

Ifølge Frederik Dehlholm er problemet stort, fordi størstedelen af akademikerstyrken i den private sektor ikke er omfattet af kollektiv overenskomst og derfor kun er dækket af funktionærloven. “Det bør tage arbejdsgiver et år at finde ud af, om de kan bruge folk eller ej. Vi bør få ret til at føre sag ved domstolene langt tidligere i forbindelse med usaglige afskedigelser, senest efter seks måneder. Dernæst bør godtgørelser i forbindelse med usaglige afskedigelser gøres større. Det vil hjælpe til at øge trygheden for de nyansatte”, mener Frederik Dehlholm.