08.11.2013
Artikel

TR-genet

Af Mogens Tanggaard

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Alle indforståede vil vide, hvad overskriften betyder – hvad de to store bogstaver står for. Vi foretrækker ikke at bruge forkortelsen, for vi er ikke sikre på, at alle ved, hvad den dækker. (Vidste du det?).

TR er den gængse forkortelse blandt indforståede for hæderstitlen “tillidsrepræsentant”. Tænk sig at repræsentere tillid, at være tillid, at have sine kollegers udelte tillid …!

Respekt!

I dette nummer af Magisterbladet finder du på siderne 16-27 et tema om tillidsrepræsentanter. DM har spurgt tillidsrepræsentanterne på det offentlige område om deres daglige virke som tillidsrepræsentanter, om hvilke opgaver de bakser med, om hvordan man får indflydelse på beslutningerne på arbejdspladsen, om lønforhandlinger og meget mere.
Konklusionen er klar: Det er den uformelle dialog, der giver mest indflydelse – det at droppe ind hos chefen og få en snak om tingene på en baggrund af gensidig respekt og tillid. Det flytter.

Ifølge arbejdsmarkedsforskere er det dog vigtigt for tillidsrepræsentanterne at “genopfinde” sig selv i et nyt arbejdsmarked, hvor løn og arbejdsvilkår nok stadig fylder mest, men hvor nye opgaver som trivsel, arbejdsmiljø, reformer, effektiviseringer – for at nævne nogle få – kommer til at fylde mere og mere.

Fire tillidsrepræsentanter fortæller i fire artikler om deres arbejde for kollegerne. De er ikke tvunget til det. De gør det af egen fri vilje. Drevet af ... ja, af hvad? Retfærdighedssans? Indignation? Idealisme? Eller en skøn kombination af disse og andre egenskaber. Måske kan man ligefrem tale om et særligt TR-gen. De fire har genet. De kan slet ikke skjule det. Det er imponerende og beundringsværdigt, hvad de præsterer for kollegerne, for arbejdspladsen, for trivslen. De burde have en pris.

Respekt!

På den årlige TR-dag, som finder sted den 26. november, overrækkes TR-prisen til en af DM’s tillidsrepræsentanter – indstillet til prisen af kollegerne. Hvem der denne gang får prisen, kan du læse om i næste nummer af Magisterbladet.