08.11.2013
Artikel

Et enkelt ord kan betyde flere tusinde kroner i tabt indtægt

Af Troels Mørk
Det kan få store økonomiske konsekvenser for dig, hvilken ordlyd der står i din opsigelse, hvis du er så uheldig at skulle forlade dit job. 

DM oplever en stigende tendens til, at arbejdsgivere vil have formuleringen “efter gensidig aftale” med i fratrædelsesaftalen frem for “afskedigelse”. Og det kan betyde et tab for dig som lønmodtager på mange tusinde kroner.
Med formuleringen “efter gensidig aftale” risikerer du at modtage den tre-ugers karantæne fra din a-kasse, som er gældende, hvis du selv siger op. 

Marcel Worm-Marquardtsen, forhandlingskonsulent i DM, har netop haft en sag om afskedigelse, hvor formuleringen i fratrædelsesaftalen var et omdrejningspunkt. 

“I en afskedigelsessag er det forståeligt, hvis ens tanker er et helt andet sted end formuleringer på det sidste stykke papir. Det har bare stor økonomisk betydning at stå uden indtægt i tre uger frem for at gå direkte over på dagpenge dagen efter, at ansættelsesforholdet ophører”, siger han.

Han understreger, at det ikke har betydning for et nyt ansættelsesforhold, hvordan det tidligere blev afsluttet.
“Man skal ikke lade sig forblinde af, at man som medarbejder hellere vil have en formulering om gensidig aftale stående på papiret end afskedigelse. Det har ingen som helst betydning for et nyt ansættelsesforhold, da oplysningerne er en personalesag mellem dig og din tidligere arbejdsplads”, siger Marcel Worm-Marquardtsen.

Han opfordrer til, at man straks kontakter sin tillidsrepræsentant eller DM, inden man skriver under på noget som helst.
”Som medarbejder står man alene, mens arbejdsgiveren typisk har en stor erfaring i afskedigelsessager. Derfor er det vigtigt at bruge en lokal bisidder fx en tillidsrepræsentant, som har erfaringen, og som kender jura og praksis på det pågældende arbejdssted”, siger Marcel Worm-Marquardtsen.

Du kan læse mere på dm.dk om, hvad du skal foretage dig, hvis du, en kollega eller bekendt står over for en afskedigelse. tm