“Jeg frygter, vi mister dygtige kolleger, når mobiliteten på jobmarkedet kommer tilbage”, siger Irving Knus. Foto: Jesper Voldgaard
18.10.2013
Artikel

It-folk sætter blødt mod hårdt

I CSC Scandihealth arbejder it-medarbejdere uden højeste arbejdstid, uden flekstid, uden afspadsering og uden honorering af overarbejde. Lysten til at gøre en ekstra indsats efter fyraften er på retur.

Af Lisbeth Ammitzbøll
De arbejder over, når et projekt skal være færdigt. De knokler løs for at nå alting til aftalt tid. Men deres ekstra indsats bliver sjældent belønnet med afspadsering eller betaling. 

Medarbejderne i CSC Scandihealth er fleksible, men deres lønsystem er stift. Det kender kun uger på 37 timer. Ekstra arbejde sker for den enkelte medarbejders egen regning.

“Paratheden til merarbejde er ikke så stor, som den kunne være. Incitamentet til at lægge ekstra timer mangler. Folk siger ja, hvis en leder kræver det, men de færreste påtager sig frivilligt ekstra opgaver eller ekstra timer”, siger Irving Knus, der er medlem af AC-klubbens bestyrelse på CSC Scandihealth.

Alle nye it-medarbejdere bliver ansat på funktionsløn, der fungerer som en hård model af jobløn: Arbejdsugen er 37 timer, men uden højeste arbejdstid, flekstid, afspadsering eller honorering for timer efter fyraften.

Tabt kamp
CSC Scandihealth hed tidligere Kommunedata. Virksomheden har over 300 ansatte, der løser it-opgaver for sundhedssektoren og udvikler blandt andet elektroniske patientjournaler til regioner og plejejournaler til kommuner.

Funktionslønnen blev indført efter en hård arbejdskonflikt med fire måneders strejke og en måneds lockout i begyndelsen af 1990’erne.

“Dengang havde vi ingen AC-overenskomst, kun en HK-overenskomst, og HK ville gerne have en lønstigning til nogle af sine medlemmer. Gevinsten ved funktionsløn var cirka 2.000 kroner om måneden, og det så HK et gode i”, fortæller Irving Knus.
I dag får alle nye it-medarbejdere en kontrakt, hvor der står, at “den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer”. Irving Knus vurderer, at ni ud af ti it-folk nu arbejder uden højeste arbejdstid.

“Formuleringen har gennem tiden været genstand for rigtig mange forskellige fortolkninger fra HR-ledelsens side. I dag er der ingen nedskrevne aftaler om, at man kan arbejde mere i en uge for efterfølgende at arbejde mindre i en anden uge, og overarbejde bliver kun undtagelsesvist kompenseret. Jeg har nogle gange oplevet, at en gruppe medarbejdere har aftalt en kompensation med ledelsen, men det har været i forbindelse med helt vilde arbejdsuger på 60 til 80 timer over en længere periode. Det normale er, at overarbejde er ens egen sag. Derfor siver folk, hvis de kan, når ugenormen er opfyldt”.

Gratis timer
Irving Knus fik selv en prøve på funktionslønnens skyggeside, da han og 60-70 kolleger for et par år siden fik besked på at arbejde en ekstra time om dagen i et halvt år uden kompensation.

“Der var ingen objektive begrundelser i form af arbejdspres eller ydre omstændigheder. Medarbejderne oplevede kravet som et umotiveret forsøg fra ledelsens side på at presse mere arbejde ud af folk uden at give noget til gengæld. Det skabte et rigtig dårligt psykisk arbejdsmiljø. En del unge kolleger opdagede først ved den lejlighed, hvad det var, de havde skrevet under på i kontrakten. Efter tre måneder afblæste ledelsen sit krav om gratis timer, fordi der var så meget brok, men kort tid efter opsagde ledelsen nogle lokale aftaler om betalt frokost og betalt fridag 1. maj”, oplyser Irving Knus.

Han tvivler i øvrigt på, at funktionslønnen er til gavn for virksomheden på længere sigt.

“I nedgangstider kan man godt køre den hårde udgave af jobløn, men jeg frygter, at vi mister dygtige kolleger, når mobiliteten på jobmarkedet kommer tilbage. Den oprindelige kompensation på et par tusinde kroner er svundet ind i årenes løb, så folk oplever ikke, at de får en højere løn til gengæld for deres overtimer. Nogle ledere siger, at de har svært ved at motivere deres medarbejdere til at arbejde over. Jeg tror, at medarbejdernes fleksibilitet ville vokse, og virksomheden ville stå stærkere i konkurrencen, hvis man havde et mere fleksibelt lønsystem”, siger Irving Knus.