18.10.2013
Artikel

Undervisernes arbejdsmiljø skal kulegraves

Af Pernille Siegumfeldt
Undervisere på de videregående uddannelser vil i løbet af november modtage et spørgeskema per mail om deres arbejdsmiljø. Spørgeskemaet er på engelsk. Afsenderen er DM på vegne af den europæiske underviserorganisation Education International (EI).
Formålet med undersøgelsen er at få et præcist billede af, hvilke ændringer af undervisernes vilkår der skal til for at skabe det, som EI kalder for et “more supportive environment”, og som er det vigtigste grundlag for at yde en ordentlig kvalitet på de videregående uddannelser. 

Resultaterne skal ligge klar inden næste Bologna-ministermøde, der finder sted i april 2015.
Spørgeskemaet bliver sendt til samtlige undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner i ni udvalgte europæiske lande, herunder altså Danmark.

Jens Vraa-Jensen, DM’s internationale konsulent og formand for EI’s europæiske udvalg for videregående uddannelse og forskning, håber, at DM’s undervisere i stort tal vil tage sig tid til at besvare spørgsmålene omhyggeligt.

“Vi er godt klar over, at mange medlemmer oplever, at de er ved at drukne i undersøgelser og dokumentationskrav, men vi har alle en interesse i, at de anbefalinger, der bliver afleveret til ministrene, er så nøje afstemt med undervisernes virkelighed som overhovedet muligt. Jo mere veldokumenteret og sobert et grundlag vi arbejder på, jo bedre muligheder har vi for at overbevise ministre og rektorer om, hvor der skal tages fat. Og det giver os i den europæiske fagforeningskomité et bedre grundlag for fremover at vide, hvor vi skal prioritere kræfterne for at forbedre vilkårene”, siger Jens Vraa-Jensen.

Han erkender, at der kan være store nationale forskelle, når man spørger undervisere i så forskellige lande som fx Rumænien, Danmark, England, Serbien og Portugal.

“Der vil derfor også blive lavet nationale rapporter på baggrund af spørgeskemaerne. Men det er ikke desto mindre også væsentligt at se Europa under ét, når det gælder en række forhold for underviserne, fx ansættelsesvilkår, karriereperspektiver, deres muligheder for efter- og videreuddannelse, deres forsknings- og ytringsfrihed osv.”, pointerer Jens Vraa-Jensen.