27.09.2013
Artikel

4 skarpe til ligestillings-minister Manu Sareen (R)

“Man kan ikke umiddelbart overføre de svenske erfaringer med en bonusordning til danske forhold”.

Af Pernille Siegumfeldt
1. Magisterbladet (MB): Manu Sareen, i stedet for at øremærke barsel til mænd har regeringen indført en bonusordning for fædre, der vælger at tage en tørn hjemme med deres børn. Hvordan kan du forsvare det, når svenske erfaringer viser, at en bonusordning ikke flytter noget, og at den i øvrigt rammer socialt skævt?

Manu Sareen: Vi kan se, at økonomien betyder noget for, hvem der tager barsel. Derfor har regeringen valgt en incitamentsmodel, så der kompenseres for det eventuelle indtægtstab, der åbenbart afholder nogle mænd fra at tage orlov. Man kan ikke umiddelbart overføre de svenske erfaringer med en bonusordning til danske forhold.

2. MB: Et andet højprofileret ligestillingskrav, der nu står tilbage, er en forbedret og forenklet kønsopdelt lønstatistik. Hvad skal efter din mening konkret indgå i det lovforslag og de regler, som regeringen er i færd med at udarbejde?

Manu Sareen: Regeringen mener, det er vigtigt at arbejde for ligeløn, og vi er i gang med at se på muligheden for at forbedre lønstatistikkerne.

3. MB: Dine mest bekymrede kritikere vurderer, at ligestillingspolitik i dag føres alene i Beskæftigelses- og Finansministeriet. Hvordan vil du bringe dig selv på banen i den situation?

Manu Sareen: Det er jeg selvfølgelig helt uenig i, og i øvrigt er det ikke negativt, at også andre ministerier tænker i ligestilling. Mit område er utroligt bredt, og der sker en masse.

4. MB: Nævn tre områder, der nu står øverst på din ligestillingspolitiske dagorden.

Manu Sareen: Jeg synes, det er vigtigt med de helt basale rettigheder, vi skal bekæmpe vold i nære relationer og menneskehandel. Derudover skal alle have reelt lige muligheder i samfundet. Det får man ikke, hvis man ikke kan klare en uddannelse, eller hvis man på grund af social kontrol ikke kan deltage i samfundet. Derfor er det vigtigt at se på den brede indsats i forhold til fx drenge og uddannelse, på ligestilling blandt etniske minoriteter og på mande- og kvindefag, fx flere mænd i daginstitutioner. Også internationalt er der store udfordringer, her skal Danmark være et foregangsland og blive ved med at løfte ligestillingsdagsordenen.