13.09.2013
Artikel

Akademikerkampagnen er i fare

På kun halvandet år har Akademikerkampagnen parret 1.800 ledige akademikere med små og mellemstore virksomheder. Men trods gode resultater, initiativer til at skabe nye job og en stadig voksende dimittendledighed er tilskuddet til kampagnen pillet ud af regeringens finanslovsforslag.

Af Pernille Siegumfeldt
Anders Rasmussen, ejer af Jysk Gas & Teknik i Solbjerg uden for Aarhus, er en af 1.800 virksomhedsejere, der via Akademikerkampagnen for ni måneder siden valgte at ansætte en akademiker på prøve.
Det tilskud, som fulgte med det første år, var udslagsgivende for hans beslutning om at gøre forsøget, og det lægger han ikke skjul på.

“Havde jeg haft 50 mand under mig, havde den økonomiske side af sagen måske ikke betydet alverden. Men for mig var tilskuddet vigtigt. Ellers havde jeg nok i stedet brugt mine aftener på selv at bakse lidt med markedsføring, hjemmeside og bogholderi”, forklarer Anders Rasmussen.

I stedet fik han Susanne Andersen, der i 2011 blev cand.mag. i kinesisk fra Aarhus Universitet, og som har suppleret sin kandidatgrad med sidefag i erhvervsøkonomi. 

“Inden Susanne blev ansat, var akademikere for mig bare nogle, der var lidt fjerne fra virkeligheden. I dag må jeg erkende, at hun bidrager med så meget ekstra til min virksomhed, at jeg godt kunne finde på at beholde hende, også når året med tilskud er omme – og hvis hun altså vil”, understreger Anders Rasmussen. Han er selv oprindeligt uddannet i restaurationsbranchen, men overtog i 2006 sine forældres virksomhed. Jysk Gas & Teknik bringer bl.a. gas ud til storkøkkener og byggepladser. I foråret udvidede han med en afdeling i Svendborg, der beskæftiger yderligere tre mand.

Vil søge bredere
Godt nok får hun ikke brugt sit kinesiske – endnu. Men Susanne Andersen oplever, at hun får skærpet en række andre akademiske kompetencer i jobbet hos Jysk Gas & Teknik:

“Jeg står selvfølgelig for en del af bogholderiet, lageropdatering og ordrer. Men jeg bruger også tid på fx at opdatere hjemmesiden og prøve at forbedre kommunikationen med både leverandører og kunder. Jeg bruger også en del energi på at tænke i markedsføring af virksomheden, og hvordan vi kan målrette den mere præcist imod potentielle kunder. Jeg er nødt til at sætte mig ind i en del kompliceret teknisk stof for at kunne besvare henvendelser, og jeg prøver desuden at lave noget statistik på både nye og gamle kunder, som kan gøre os klogere. Hvad køber de, hvorfor, hvorfor henvender nogle sig kun et par gange osv.?”, forklarer Susanne Andersen.

Arbejdserfaringen fra Jysk Gas & Teknik betyder mere end bare et hak på cv’et for sinologen fra Aarhus.
“Når man er vant til at have et halvt år til at nørkle med nogle ting, så er det forfriskende at komme ud til nogle andre tidshorisonter, en masse praktiske og konkrete opgaver og så tilmed på en del af arbejdsmarkedet, jeg ikke selv ville have tænkt på at opsøge. Når jeg skal søge job i fremtiden, vil jeg kigge meget bredere”, vurderer Susanne Andersen.

Effektiv jobordning
En opgørelse viser, at Akademikerkampagnen på halvandet år er lykkedes med at matche 1.800 ledige akademikere med små og mellemstore virksomheder, der ikke automatisk ville være gået efter at ansætte en kandidat fra de videregående uddannelser.

Akademikerne (AC), der står bag kampagnen, kalder det for en særdeles billig og effektiv jobordning, der samtidig kan skubbe til væksten og ambitionerne i mindre erhvervsvirksomheder. Derfor forstår AC-formand Ingrid Stage heller ikke, at ordningen må lukke ned, netop som dimittendledigheden blandt akademikere når nye højder, og dansk økonomi råber på flere vækstvirksomheder.

“Det er en god forretning for samfundet at investere i at få højtuddannede ud i hjørner af dansk erhvervsliv, som ikke før har anvendt akademiske kompetencer”, mener Ingrid Stage.

Akademikerne opfordrer derfor regeringen til at finde de fem millioner, det vil koste at føre ordningen videre. En af de ting, som man ifølge chefkonsulent i Akademikerne Rasmus Conradsen vil fokusere på, hvis det lykkes, er de mange generationsskifter, som er på vej i danske virksomheder. Helt op imod 40.000, vurderer chefkonsulenten.

“40 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke lagt en plan for det forestående generationsskifte. Hvis processen går i gang for sent, kan det blive en dyr affære for virksomhederne. Hvis generationsskiftet lykkes, er overlevelsesraten langt højere for den generationsskiftede virksomhed, end den er for en nystartet. Vores medlemmer har værktøjerne og den viden, der skal til, for at være med til at facilitere det gode generationsskifte, fx ved at klargøre værdierne i virksomhederne eller gøre dem salgbare eller lignende. Det er ikke mindst her, vi vil sætte ind i 2014, hvis Akademikerkampagnen altså får lov til at fortsætte”, siger Rasmus Conradsen.

Anders Rasmussen fra Jysk Gas & Teknik i Solbjerg mener, at flere virksomheder som hans kan have gavn af at blive kigget på med nye øjne.

“Hos mig er alle mand ude at køre. Det er det, vi kan, og det, vi skal koncentrere os om. Susanne er god til noget andet, og jeg tror på, at hun kan være med til at skaffe virksomheden nye kunder. Det er selvfølgelig ikke målbart, om de kommer på grund af hendes indsats, eller fordi vi har et godt produkt. Men det er under alle omstændigheder sundt at få sin virksomhed kigget på af nogle, der ikke tænker på samme måde, som man selv gør”.