16.08.2013
Artikel

Nu er seniorpakkerne her

Af Pernille Siegumfeldt
Et afklaringsforløb forud for en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet får mange seniormedarbejdere til at revurdere deres arbejdssituation. Og bliver deres arbejdsvilkår ændret en smule, måske med andre opgaver eller en kortere arbejdsdag til følge, tager flere ældre ofte gerne et par år mere i jobbet.

Det viser erfaringerne, og det er på den baggrund, at Akademikerne – i samarbejde med arbejdsmarkedets andre parter – har forhandlet en såkaldt seniorpakke på plads, som er et tilbud til alle virksomheder med op til 250 ansatte. Pakkerne yder støtte til lønudgifter, konsulentbistand og kursusudgifter i en periode på tre til seks måneder for medarbejdere på 55 år eller derover.
Seniorpakkerne er et led i en politisk aftale, som regeringen og Enhedslisten står bag.

Dorete Dandanell, der er chefkonsulent i Akademikerne, håber, at pakkerne kan give de mindre arbejdspladser en anledning til at lave mere strukturerede afklaringsforløb for seniormedarbejderne.

“Set med AC-øjne har det været vigtigt, at man tilbyder en samlet pakke, der omfatter alle medarbejdergrupper i en virksomhed uanset branche, alder og faglig sammensætning. Vi tror på, at effekten af en indsats er størst, hvis en arbejdsplads samlet tiltræder en seniorpolitik. Og vi ved, at det er til glæde for såvel den enkelte ansatte som for virksomhederne selv, hvis de ældre medarbejdere beslutter sig for at blive lidt længere”, siger Dorete Dandanell. Hun understreger også, at det har været vigtigt for Akademikerne, at såvel offentlige som private virksomheder kan søge om at få tildelt en seniorpakke.

Der er i 2013 afsat 13 millioner til projektet. Pengene uddeles efter først til mølle-princippet, og det er Forebyggelsesfonden, der står for administrationen.