16.08.2013
Artikel

Ny stillingstype på vej for ledige

Af Pernille Siegumfeldt
De såkaldte introduktionsstillinger til ledige akademikere, som er en del af OK 13, er nu blevet udmøntet i en konkret aftale mellem Akademikerne og Finansministeriet. En tilsvarende aftale med de regionale og kommunale arbejdsgivere er på vej og forventes at blive meget lig den statslige.

Aftalen henvender sig til akademikere, særligt dimittender, som har været ledige i minimum et år. Hensigten er at hjælpe ledige ind på arbejdsmarkedet ved at kombinere en lavere introduktionsløn med uddannelse og erhvervserfaring. Introduktionslønnen udgør 80 procent af basislønnen for nyuddannede akademikere i offentlige stillinger.

Peter Grods Hansen, der er DM’s næstformand og formand for DM’s overenskomstudvalg, erkender, at det var med et vist fodslæb, han som udgangspunkt bakkede op om idéen.

“Der er nogle risici forbundet med indføring af introduktionsstillingerne, som vi vil være meget opmærksomme på, fx om staten finder på at fyre faste medarbejdere for at hyre akademikere i billigere introduktionsjob. Vi ved også, at der følger et øget ansvar med for DM’s tillidsrepræsentanter, der skal forhandle rimelige kvalifikations- og funktionstillæg hjem til folk i de stillinger”, pointerer Peter Grods Hansen.

“Når vi alligevel har sagt ja, skyldes det, dels at akademikerarbejdsmarkedet er plaget af høj ledighed, specielt blandt dimittenderne, dels at man optjener anciennitet for akademisk arbejde, når man er i en introduktionsstilling. Og skulle man være så uheldig ikke at finde fast fodfæste i perioden, så genoptjener akademikerne retten til dagpenge undervejs. Det er ikke optimalt, men det er et skridt væk fra det løntilskudscirkus, vi har kæmpet imod i mange år”, uddyber næstformanden. 

En introduktionsstilling er etårig, hverken kortere eller længere. I løbet af august vil ansøgningsprocedurer og -skabeloner være at finde på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. En vejledning til DM’s tillidsrepræsentanter er også på vej.