24.05.2013
Artikel

Et nummer (også) for de studerende

Af Mogens Tanggaard
REDAKTØRENS KOMMENTAR

Fire gange om året får alle knap 13.000 medlemmer af DM Studerende pr. automatik tilsendt Magisterbladet. Dette nummer er et af dem. Derfor har vi prioriteret stof af særlig interesse for de studerende.

Eksamensangst er et omsiggribende fænomen – i hvert fald hvis man dømmer ud fra den massive pressedækning, begrebet får. Hos psykologer og terapeuter er der megen hjælp at hente. Helt ny er en app, udviklet af en psykolog, til bekæmpelse af eksamensangst. Læs om den på side 6 og tjek den selv ud, som man siger.

Så er der regeringens mål om, at de studerende skal suse gennem studierne for at blive kandidater. Gerne på rekordtid. Det kan der være mange hindringer for – rigtig mange af dem er uforskyldte. SEMESTER, de studerendes digitale magasin, har spurgt de studerende om, hvilke forhold der forsinker deres studier. På side 10-11 kan du se resultatet af undersøgelsen. Aflyste kurser, besværlig meritgodkendelse, fag, man må vente hele semestre på, og administrativt bøvl lægger ikke så få hurdler ud for de studerende.

Og så er der den gamle diskussion om, hvad det er, der motiverer de studerende under studierne. Og hvorfor de vælger studiefag, som ingen udsigt giver til beskæftigelse. Det holdt DEA en konference om for nylig (læs side 28-29). En undersøgelse viste, at de danske studerende i modsætning til studerende fra Tyskland, England og Sverige vælger uddannelse ud fra faglig interesse og lyst og ikke ud fra fremtidig høj indkomst og mulighed for at få et job. Der faldt mange hårde ord om de danske studerende på konferencen.

Til sidst lidt om det digitale studentermagasin SEMESTER. Det udkommer seks gange om året og kan i modsætning til forgængeren DMstud. læses også på din smartphone eller iPad. Du får det automatisk sendt til din e-mailadresse – hvis vi altså har den! Du kan på dm.dk selv opdatere de oplysninger, DM har om dig.

Du kan i øvrigt også få alle numre af Magisterbladet tilsendt, hvis du eksplicit beder om det. Men du kan også læse det på magisterbladet.dk.