“Vi vil gerne spore dimittenderne ind på jobmarkedet endnu tidligere”, siger Anna Mee Allerslev (R), beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune.
Foto: Scanpix
24.05.2013
Artikel

Jobcentret rykker ind på universiteterne

Københavns Kommune vil ansætte jobkonsulenter til at finde arbejde til landets akademikere, før de afslutter studierne. Det skal sænke ledigheden blandt de nyuddannede.

Af Martin Ejlertsen
Nu skal akademikere finde arbejde, før de afslutter deres uddannelser. Københavns Kommune vil til sommer søsætte et projekt, hvor en lille håndfuld jobkonsulenter – op til et halvt år før studierne afsluttes – skal hjælpe kommende kandidater i hovedstaden ude på selve universiteterne med at finde arbejde. 

“Mange nyuddannede akademikere søger først arbejde, når de er færdige med specialet og har taget en lille pause. Det er egentlig naturligt, fordi man er optaget af at afslutte studiet på bedst mulig vis. Men vi vil gerne spore dimittenderne ind på jobmarkedet endnu tidligere, fordi mange ellers bliver indhentet af ledigheden”, siger beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev (R). 

På trods af at kommunen har afsat op mod 80 millioner kroner til at forbedre beskæftigelsessituationen for nyuddannede akademikere, så ender alt for mange stadig i ledighedskøen. I Københavns Kommune er akademikerledigheden på 7,9 procent. Og ledigheden blandt akademikere under 30 år er på 8,6 procent. Derfor har kommunen netop afsat 1,6 millioner kroner til et nyt samarbejde med uddannelsesstederne i kommunen. Pengene skal bruges på at ansætte tre jobkonsulenter, som udelukkende skal rådgive og hjælpe de kommende kandidater bedst muligt i arbejde, allerede før studierne er færdige.  

“Indtil for ganske nylig har man jo ment, at akademikere er en ressourcestærk gruppe, som kan klare sig selv. Men vi kan se, at de har brug for lige så meget hjælp og opmærksomhed som andre grupper. I kommunen fokuserer vi meget på at tænke ud af boksen i samarbejde med AC-organisationerne, og det kræver et stærkt og tæt samarbejde med uddannelsesstederne”, siger Anna Mee Allerslev.

Fremskyde indsats
Københavns Kommune vil i samarbejde med uddannelsesstederne fremskyde indsatsen, så rådgivningen af de specialestuderende finder sted, et halvt år inden de afslutter studierne. Det skal spore de kommende kandidater ind på jobmarkedet, allerede inden studiebøgerne pakkes væk, forklarer Jens Sibbersen, som er chef for Karrierestedet i Københavns Kommune, hvor man har samlet hele akademikerindsatsen. 

“Det handler om at sætte uddannelse og kompetencer ind i en ny sammenhæng, så jobmarkedet udvides. Det gør chancen for at få et job endnu større. På den måde vil vi prøve at undgå, at nye kandidater overhovedet bliver ledige”, siger Jens Sibbersen.

Han uddyber, at man på Karrierestedet har målrettet indsatsen for at få akademikere i job i små og mellemstore virksomheder, som er klart den største virksomhedstype herhjemme. Initiativet er derfor også tæt koblet med kommunens strategi om jobskabelse i små og mellemstore virksomheder. Det er her, der er et stort og uforløst jobpotentiale for akademikere. 

Opgaven består derfor i at oversætte akademikeres kompetencer til specifikke jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder og samtidig bistå virksomhederne med at realisere deres uudnyttede vækstpotentiale. En af de største barrierer, for at nyuddannede akademikere finder arbejde, er typisk manglende erhvervserfaring. Derfor handler det i høj grad om at rykke ved jobsøgningsadfærden. 

“Kandidater søger ofte meget specifikt arbejde i forhold til deres uddannelse. Men vejen til et arbejde kan ofte være mere snørklet frem for lige”, siger Jens Sibbersen. 

Initiativet skydes i gang den 1. juli og er rettet mod kommende kandidater på de videregående uddannelser i København. Det gælder blandt andet Københavns Universitet, CBS, men også RUC og Aalborg og Aarhus Universiteters afdeling i henholdsvis Sydhavnen og Bispebjerg. Der vil blive tilbudt vejledning og rådgivning i slutforløbet. Og der vil i samarbejde med universiteterne blive gennemført camps, hvor de studerende kan møde virksomheder om mulige job­åbninger. Initiativet kan også bestå i at skabe kontakt mellem den studerende og en konkret virksomhed, der har et behov for at få løst en opgave, som kandidaten kan ansættes til at løse. Den store udfordring bliver ifølge Jens Sibbersen at få de nyuddannede i arbejde, før de bliver stigmatiseret i ledighedssystemet. 

“Vi kan ikke pålægge kandidaterne at deltage, men vi kan stilles os til rådighed. Vi skal være med til at understøtte deres engagement, som skal gøre København til en attraktiv by for både virksomheder, borgere og studerende”, siger Jens Sibbersen.