03.05.2013
Artikel

Politikerne afviser integrationssucces

KVINFO, centret for information om kvinde- og kønsforskning, får ikke længere de midler fra satspuljen, som har gjort det i stand til at gennemføre sit succesfulde mentorprogram. DM forstår ikke politikernes beslutning.

Af Maja Skov Vang
KVINFO’s mentorprogram, hvor nydanske kvinder bliver matchet med danske kvinder, får i år ikke de satspuljemidler, det plejer. Alle partier på Christiansborg på nær Enhedslisten har valgt ikke at støtte mentorprogrammet. Det betyder, at netværket måske må lukke:

 “Vi er meget overraskede og uforstående over for, at vi mister vores grundbevilling. Nu må vi kæmpe videre og søge midler andre steder”, siger leder for mentorprogrammet hos KVINFO, Mette Østerberg.
I DM forstår man heller ikke beslutningen: 

“Projektet har i 10 år skabt resultater for tusinder af kvinder og bidraget til integrationen og beskæftigelsesindsatsen på en billig og effektiv måde. Mens regeringen arbejder på en systemændring af en tung og dyr beskæftigelsesindsats i kommunerne med den ene hånd, tager man altså støtten fra et integrations- og beskæftigelsesprojekt, der har vist sig at være nytænkende, ubureaukratisk og effektivt, med den anden hånd”, siger Ingrid Stage, formand for DM.

Mange succeser 
Programmet har mange store succeser bag sig. Blandt andet har mere end 30 procent af de 3.200 kvinder, der har været mentees, fået job. Derudover er projektet internationalt anerkendt og eksporteret til 20 lande.

“Succesraten er kæmpe stor. Før i tiden lavede vi opsøgende arbejde, eksempelvis i Vollsmose. Det er ikke nødvendigt længere. Nu er vores største problem, at vi har lange ventelister på minimum 50-100 personer, der vil være med i mentornetværket”, fortæller Mette Østerberg.

Mentornetværket havde ansøgt om 13 millioner kroner for perioden 2014-16. KVINFO har ikke fået en forklaring fra social- og ligestillingsminister Karen Hækkerup på, hvorfor ansøgningen er blevet afvist.

Underskriftsindsamling
En lang række politikere, samfundsdebattører, erhvervsfolk og professionelle, der arbejder med integration, opfordrer med en underskriftsindsamling socialminister Karen Hækkerup og Folketinget til at redde KVINFO’s mentornetværk fra lukning.
Man kan afgive sin underskrift ved at følge vejledningen på www.kvinfo.dk