03.05.2013
Artikel

Skal vores arbejdspladser omdannes til Wild West?

Af Ingrid Stage
LEDER

Lockouten af lærerne er i skrivende stund midt i sin fjerde uge uden udsigt til en afslutning. Desperationen blandt indvandrere på sprogskoler, blandt elever, der står lige foran at afslutte folkeskolen, og blandt voksne, der mangler afgørende kursusbeviser, stiger dag for dag. Og hvad siger så vores statsminister til dem? At regeringen så sandelig respekterer den danske model og ikke vil gribe ind eller blande sig i forhandlinger eller konflikt mellem arbejdsmarkedets parter.

Men hvem tror dog på det? Det er jo for længst afsløret, at der i en skuffe i et særligt aflåst lokale i Finansministeriet siden efteråret 2012 har ligget en fuldt færdig drejebog for de offentlige overenskomstforhandlinger her i 2013. Og at alle midler skulle tages i brug, herunder lockout, så man en gang for alle kunne fjerne de relevante fagforeningers indflydelse og aftaleret på undervisernes arbejdstid.

Den sidste del af manuskriptet er dog ikke helt blevet fulgt af aktørerne. Forventningen var jo, at der kunne skrives en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen, hvor arbejdsgivernes krav ville blive skrevet ind, og som regeringen så kunne bruge som lovindgreb. Men afstanden mellem parterne har været for stor til, at en sådan skitse kunne skrives.

Og drejebogens forfattere har slet ikke forudset lærernes stålsatte vilje til at kæmpe for retten til indflydelse på eget arbejde. De har heller ikke forudset, at folkestemningen ville være med lærerne, og at arbejdsgiverne ville komme til at fremstå så usympatiske i offentligheden ved at lockoute samtlige lærere, uanset hvor sårbare deres elever måtte være. Endelig havde de næppe forudset, at stadig større dele af fagbevægelsen ville støtte op om lærernes kamp, og at et ensidigt indgreb derfor vil være meget upopulært.

DM er ikke direkte part i konflikten, og vi har afsluttet vores egne forhandlinger. Men vi har valgt at støtte vores kolleger i Uddannelsesforbundet, som Finansministeriet har lockoutet. Uddannelsesforbundet har aftaleretten på blandt andet sprogskolerne, hvor også en del af DM’s medlemmer arbejder. Vi ønsker naturligvis, at aftaleretten og indflydelse på eget arbejde skal bevares. Uden aftaleret på arbejdstidens tilrettelæggelse og fordeling er der stor risiko for, at underviserne presses til at løbe hurtigere med stress og dårligt arbejdsmiljø til følge. Og ikke mindst ringere kvalitet i uddannelserne. DM har derfor en stor interesse i, at de lockoutede lærere ikke udsættes for et ensidigt lovindgreb, og derfor har vi støttet Uddannelsesforbundet med 1 million kroner fra vores konfliktfond.

Det er også kommet frem, at regeringen planlægger at fortsætte forringelserne af de offentlige overenskomster i de kommende år, første gang ved forhandlingerne i 2015. Aftaleret og kollektive ansættelsesvilkår er under angreb, og vi må i fagbevægelsen ruste os og forberede, hvordan vi vil modgå arbejdsgivernes offensiv. Derfor har vi i DM’s hovedbestyrelse startet en strategiproces, som skal sætte mål og midler for vores fremtidige varetagelse af medlemmernes interesser på arbejdsmarkedet. Tillidsrepræsentanterne og muligheden for at engagere og aktivere medlemmerne lokalt på arbejdspladserne står i centrum for drøftelserne, og det vil også indgå i årsmødet for DM’s tillidsrepræsentanter den 19. november. Jeg vil gerne her opfordre medlemmerne til at bidrage til vores udviklingsproces med gode idéer, erfaringer og kommentarer og gerne igangsætte diskussioner lokalt i klubberne. Jeg modtager også gerne direkte mail, ligesom der kan skrives til Magisterbladet eller på vores Facebook.