12.04.2013
Artikel

DM-medlemmer blandt lockoutramte

Af Pernille Siegumfeldt
En ganske lille gruppe af DM-medlemmer, der underviser indvandrere i dansk på de kommunale sprogcentre, blev også ramt af KL’s lockout af folkeskolelærerne, som blev effektueret lige efter påske.

Det drejer sig om de godt 46 DM-medlemmer, der allerede var ansat i 1996, hvor DM afgav forhandlingsretten for underviserne på såvel de kommunale som private sprogcentre til LVU. Det hedder i dag Uddannelsesforbundet. De 46 valgte i den forbindelse at beholde et dobbeltmedlemskab af både DM og LVU. 

Det er i dag fortsat Uddannelsesforbundet, der har forhandlingsretten for alle undervisere, herunder DM-medlemmerne, på de kommunale sprogcentre. 

Har du spørgsmål til lockouten, hvad enten det vedrører din ansættelse, børnepasning eller lignende, kan du ringe til DM’s konflikttelefon på 38 15 67 56 alle hverdage mellem kl. 10 og kl. 16.