12.04.2013
Artikel

Ekstra SU-regning på 200 millioner

Af Pernille Siegumfeldt
Danmark må til lommerne og give SU til langt flere studerende fra andre EU-lande end i dag. Det står klart, efter at EU-Domstolen har tildelt Ankenævnet for Uddannelsesstøtten et nederlag i en aktuel sag. Dommen kommer ifølge Uddannelsesministeriets egne beregninger til at koste Danmark ekstra 200 millioner kroner i SU.

Sagen drejede sig om L.N., der kom til Danmark, fordi han havde fået job i en international virksomhed. Forud for sin indrejse havde han også søgt om optagelse på CBS, hvor han endte med at blive optaget. 

I første omgang blev han nægtet SU med den begrundelse, at han var indrejst i Danmark med det formål at studere. Men dommen slår fast, at manden har status som arbejdstager i landet og derfor også har krav på SU. 

Uddannelsesminister Morten Østergaard skønner, at Danmark nu er nødt til at ændre sin hidtidige praksis på området.
Til Dagbladet Politiken siger juraprofessor Peter Pagh fra Københavns Universitet, at dommen kan åbne op for, at borgere fra andre EU-lande kan få ret til SU ved at tage til Danmark for at arbejde i nogle måneder, inden de begynder på deres studium.

”Hvis man er far eller mor i Rumænien, så ville et godt råd til en søn eller datter være, at de skulle arbejde nogle måneder i Tivoli, før de kommer ind på deres studium”, siger Peter Pagh.