JydskeVestkysten den 5. februar 2013 efter Østre Landsrets afgørelse.
12.04.2013
Artikel

Stressdom er ikke principiel

Da en stressramt advokat fik medhold i, at han var blevet uberettiget fyret, var eksperterne hurtige til at melde ud, at afgørelsen var principiel. DM mener ikke, at dommen skaber præcedens, men at den blot slår retspraksis fast.

Af Maja Skov Vang
Sagen kort:
En 32-årig advokat blev i juni 2010 sygemeldt på grund af depression og stress. Han blev indlagt på psykiatrisk afdeling og fik en lægeerklæring på, at han kunne vende tilbage til jobbet to måneder senere på nedsat tid. Alligevel valgte arbejdsgiveren at fyre ham. Østre Landsret fastslog den 1. februar, at det var en uberettiget fyring, og dømte arbejdsgiver til at give den fyrede to måneders løn i erstatning. Flere medier skrev, at sagen var principiel, og at stress-syge fremover ikke kunne fyres, hvis de havde papir på, at de kunne vende tilbage til jobbet.

Stress-syge skal ikke længere frygte en fyreseddel, lød det fra flere eksperter i begyndelsen af februar, da en stresssygemeldt advokat i Østre Landsret fik medhold i, at hans fyring var uberettiget. Dommeren lagde vægt på, at den sygemeldte havde en lægeerklæring på, at han kunne vende tilbage til jobbet efter to måneder, og dømte arbejdsgiveren til at give den fyrede to måneders løn i erstatning. DM’s arbejdsmiljøkonsulenter mener dog ikke, at dommen er principiel. 

“Dommen slår retspraksis fast. Det har altid været sådan, at arbejdsgiver kunne bede om en lægeerklæring, og at en sygemeldt med den i hånden er svær at fyre. Det er sådan, at når arbejdsgiver kender din situation og den horisont, der er for, hvornår du er tilbage, så ved arbejdsgiver nemlig, om han skal ansatte en vikar. Så som sådan er der ikke noget nyt i sagen”, siger Minna Melgaard, arbejdsmiljøkonsulent i DM. 

Hun pointerer, at selv med en lægeerklæring er man dog ikke umulig at fyre: 

“Du kan altid blive fyret i Danmark, det drejer sig bare om, hvor høj en pris arbejdsgiver vil betale. Og hvis han vurderer, at din sygdom er en for voldsom gene, så kan han i princippet fyre dig”.

Tidsbegræns din stress
Hverken Minna Melgaard eller Ole Grønne, der også er arbejdsmiljøkonsulent i DM, opfordrer stress-syge til at anskaffe sig en lægeerklæring. 

“En lægeerklæring koster i dag penge, så vi siger til medlemmerne, at de skal vente med at skaffe en lægeerklæring, indtil arbejdsgiver beder om en, så er det nemlig arbejdsgiver, der skal betale den”, forklarer Minna Melgaard.

De to konsulenter mener desuden, at det er svært at sætte en tidsfrist for, hvornår du kan vende tilbage til jobbet, hvis du er ramt af stress: 

“Det er jo ikke ligesom at have brækket benet, hvor man kan sige, at hvis du holder det i ro i tre uger, så er du klar. Det kan være en lang proces, der kræver, at du langsomt vender tilbage til jobbet”.

Selvom sagen i sig selv ikke ændrer meget, er Ole Grønne glad for, at medierne beskæftiger sig med sagen:
“Det er positivt, at sagen har fået den massive omtale, for det er en vigtig debat, og den sender et signal om, at man ikke bare skal fyre en sygemeldt”.