22.03.2013
Artikel

DI: Brug ErhvervsPhD-ordningen som efteruddannelse

Dansk Industri ønsker et tættere samspil mellem forskning og erhvervsliv. En opskrift kan være en mere offensiv brug af ErhvervsPhD’er i virksomhederne, mener foreningens forskningschef.

Af Thomas Bøttcher
ErhvervsPhD-ordningen sigter mod at uddanne forskere til at varetage erhvervsrettet forskning på et højt fagligt niveau. Når ordningen er interessant for virksomheder, hænger det sammen med det resultatorienterede samspil med den akademiske verden, der munder ud i løsningen af en konkret forskningsopgave. Tilmed får virksomheden 14.500 kr. om måneden i løntilskud til den studerende gennem de tre år, projektet løber.

Af samme grund kan danske virksomheder, der vil ruste sig til at tackle fremtidige udfordringer, med fordel bruge ordningen mere offensivt, end det er tilfældet i dag. Det siger Charlotte Rønhof, forskningschef i Dansk Industri. Hun peger på, at ordningen også kan bruges af virksomheden til at kompetenceudvikle og videreuddanne virksomhedernes egne medarbejdere.

”I dag er ErhvervsPhD-ordningen hovedsageligt et valg, den studerende selv træffer, hvorefter det handler om at finde en virksomhed, der er med på idéen. Det er der heldigvis mange, der er. Men det er utroligt få, der tager en uddannelse, arbejder i nogle år og så kommer tilbage og tager en ph.d. Men i takt med at vidensbehovet i samfundet stiger, kunne man forestille sig, at nogle af dem, der har mange års erfaring på arbejdsmarkedet, kommer tilbage på universitetet og tager en forskningsuddannelse”.
For virksomhederne gælder det også om at tænke alternativt.

”Hvis man tænker ph.d.en mere som en efteruddannelse, så kan man sige, at mens mange virksomheder i dag har en ErhvervsPhD, så er der ikke mange, der kobler forskningsbehovet med efteruddannelsesindsatsen. Og den kobling tror jeg ikke sker, fordi man er låst i en forestilling om, at en ErhvervsPhD angår et ungt menneske, der skal i gang med karrieren og selv henvender sig til virksomheden”.

Se hele temaet om efteruddannelse