Foto: Jesper Kjems
22.03.2013
Artikel

Bliv klogere med voksen-SU

Anne Riis får 80 procent af dagpengesatsen, mens hun tager sin diplomuddannelse i journalistik.

Af Jesper Kjems
Anne Riis har fået orlov fra sit arbejde for at tage en diplomuddannelse i journalistik. Under uddannelsen får hun 80 procent af dagpengesatsen, svarende til omkring 13.500 kroner før skat om måneden.

Støtten til Annes efteruddannelse hedder SVU – Statens Voksenuddannelsesstøtte. For at få SVU skal du have orlov fra din arbejdsplads eller fra din selvstændige virksomhed. Du kan altså ikke søge SVU som arbejdsløs.

Anne har orlov fra et job som kommunikationsmedarbejder ved NRGi og husker samtalen med chefen om at få orlov til at uddanne sig. 

“Jeg var jo heldig, at min chef kunne se perspektiverne i, at jeg fik nogle nye kompetencer. Vi snakkede både om, hvordan jeg som medarbejder kunne få mulighed for at dygtiggøre mig, og at NRGi ville få en dygtigere medarbejder retur, når jeg blev færdig”, husker hun.

Uddannelsen koster penge
SVU-støttede uddannelser koster penge i modsætning til de normale SU-støttede uddannelser. Annes uddannelse ligger med en pris på omkring 100.000 kroner i den dyre ende, fordi hun selv har sammensat de enkelte kurser. 

Havde hun i stedet valgt uddannelsen som fagjournalist, ville prisen have været 56.000 kroner for et år på fuldtid. Annes arbejdsplads betaler for hendes uddannelse – ellers må den studerende selv betale.

Anne fortæller, at alle studerende selv kommer med praktisk kommunikationserfaring fra de virksomheder, de arbejder i. Det giver en både engageret og interessant undervisning.

“Dengang jeg læste på universitetet, havde jeg ikke nogen virkelighed at koble det sammen med. Her kommer vi alle sammen med en faglig erfaring, og det gør, at folk deltager og kan komme med konkrete eksempler på, hvordan de har gjort i deres egen virksomhed”, fortæller hun.

Underviserne tager også udgangspunkt i deres erfaringer fra erhvervslivet. Blandt andet har det været interessant for Anne at blive undervist af tidligere kommunikationschef i Novo Nordisk Helle Petersen og Anne Bove Nielsen, som var med til at håndtere krisestyringen i forbindelse med, at en række Dash 8-fly havarerede i SAS.

“Det kan godt være, at man betaler noget mere for den her uddannelse, men du får så også en højere kvalitet med nogle rigtig interessante foredragsholdere”, siger Anne.

Dit eget ansvar at opfylde kravene
Der er nogle faste regler, der skal være opfyldt, for at du kan få SVU. Uddannelsen skal være SVU-berettiget, og så skal du som Anne have en aftale med din arbejdsgiver om at få orlov, mens du uddanner dig. 

Der er dog en regel, som siger, at du godt kan få orlov, men aftale med arbejdsgiveren, at du ikke vender tilbage til arbejdspladsen efter uddannelsen. Det betyder i praksis, at folk, der er på vej væk fra en arbejdsplads, i stedet kan aftale at tage orlov til en SVU-uddannelse uden at vende tilbage, når de er færdige.

Det er også et krav, at studiet foregår på fuld tid, hvilket betyder, at Anne skal deltage i kurser, der tilsammen giver 60 ECTS-point på et år. 

Anne fortæller, at det er hendes eget ansvar at holde øje med, om hendes kurser opfylder kravet. Ellers risikerer hun at skulle betale SVU’en tilbage.

“Jeg havde eksempelvis tilmeldt mig et fag om visuel kommunikation, som ikke blev oprettet alligevel. Og så måtte jeg i stedet søge ind på faget “Det journalistiske håndværk” for at opfylde kravet om fuldtidsstudium. Det er jo mit eget ansvar at holde øje med det, men folkene på Journalisthøjskolen er meget behjælpelige og gør, hvad de kan, for at det kan lykkes”, fortæller hun.

Du kan maksimalt få støtte i 40 uger
Anne kan få SVU i maksimalt 40 uger, som svarer til den tid, den etårige uddannelse varer, fraregnet ferier. Du kan også tage kortere kurser med SVU, fx ned til en uges varighed.

Anne har været overrasket over, hvor få i hendes omgangskreds der kender til mulighederne for at få SVU.
“Når jeg fortæller mine venner om det, er der mange, der bliver overraskede og måske selv får lyst til at tage en efteruddannelse”.

Der skal være et formål
Hun fik idéen til sin efteruddannelse, fordi hun overtog nogle opgaver fra en journalist, der gik på barsel. Her manglede hun nogle af de journalistiske værktøjer. Samtidig ville hun gerne ind og have indflydelse på en del af de strategiske beslutninger om kommunikationen i NRGi.

“Hvis der eksempelvis er en forandring i organisationen, vil jeg gerne være med til at planlægge, hvordan vi skal kommunikere det ud, i stedet for bare at få til opgave at skrive en bestemt tekst eller lave et videoklip til nettet”, fortæller hun.
På hjemmesiden for Journalisthøjskolens efteruddannelse, UPDATE, undersøgte hun mulighederne. Hun synes ikke, det var så svært at finde ud af, men anbefaler andre at kontakte uddannelsesstederne og SVU-kontoret, når man har været på nettet og læse om de forskellige uddannelser.

“Jeg ringede simpelthen til SVU-kontoret, hvor de kunne fortælle mig alt om kravene og mulighederne for at få SVU. Og så ringede jeg til UPDATE og fik en personlig samtale med min studievejleder, hvor vi sammensatte min uddannelse. Det er nu engang lettere lige at snakke med nogen om det, fordi der er ret mange regler at holde styr på”, siger hun.

Sådan kommer du i gang med en SVU-uddannelse
Først skal du undersøge, om du opfylder kravene til at få SVU. Her er de vigtigste, at du er i arbejde, og at du kan få orlov til din uddannelse. 

Dernæst skal du finde den uddannelse, du gerne vil tage. Hvis du vil tage kurser, der ikke forgår på fuld tid, kan du sammensætte din uddannelse selv. Her er det en god ide at kontakte studievejledningen for at sikre dig, at du kan sætte det sammen, så du opfylder kravet om, at det foregår på fuld tid.

På uddannelsesinstitutionen får du de nødvendige skemaer, som du og din arbejdsgiver skal udfylde og sende ind til uddannelsesinstitutionen.

Se hele temaet om efteruddannelse