22.03.2013
Artikel

Hold dine kompetencer ved lige!

Af Mogens Tanggaard

REDAKTØRENS KOMMENTAR

Ovenstående udsagn er der vel ingen, der er uenig i. Allermindst ledere og chefer, der må forventes at have en umiddelbar interesse i en veluddannet og kompetent arbejdsstyrke. Men også den menige medarbejder kan kun være interesseret i at bevare sin “markedsværdi” med de muligheder, der ligger deri for karriere, nye job, bedre løn m.v.

På den baggrund kan det være lidt mistrøstigt at læse svarene på de spørgsmål om efteruddannelse, som Magisterbladet og DM Efteruddannelse har stillet til knap 1.500 DM-medlemmer. Der skal ikke her gås i detaljer med resultaterne – dem kan du læse om i temaet på siderne 15-52 – men umiddelbart tankevækkende er det, at 43 procent overhovedet ingen efteruddannelse har haft inden for de seneste tre år, og at virksomhederne i disse krisetider skærer kraftigt ned på efteruddannelsesbudgetterne. Det er ikke ligefrem investering i fremtiden.

Dertil kommer, at 80 procent af al efteruddannelse er mere eller mindre spildt ifølge den amerikanske ekspert i såkaldt high impact training Robert Brinkerhoff, som Magisterbladet har interviewet (se side 38-39). Men der er også lyspunkter. Fx at virksomheder, som satser på at efteruddanne deres medarbejdere, er de mest innovative. Og for den enkelte medarbejder kan der personligt være meget at hente via en efteruddannelse. Læs blot miniportrætterne af fem af dine kolleger, der har taget efteruddannelse.

Redaktionen vil gerne takke dem, der beredvilligt og omhyggeligt har svaret på vores mange spørgsmål. Svarene vil også blive gransket i DM’s efteruddannelsesafdeling. Vi har jo også i svarene fået mange bud på, hvilke efteruddannelsesønsker medlemmerne har.