22.03.2013
Artikel

Kurser i ledelse hitter

Magistrene vil være ledere. Og har de allerede fået cheftitlen, så vil de have flere ledelsesværktøjer, mere teori og udvikle sig i rollen. Lederuddannelse i forskellige former er eftertragtet blandt magistrene, når de i den kommende tid skal vælge efteruddannelse.

Af Liv Alfast Kretzschmer
Skal jeg være leder? Kan jeg blive en bedre leder? Og hvad er teorierne bag god ledelse? Det må være spørgsmål, rigtig mange magistre går og bakser med lige nu, hvis man skal tro Magisterbladets undersøgelse om efteruddannelse. For ledelse er det område, flest magistre ønsker at opkvalificere sig inden for lige nu. Ønskerne spænder lige fra før-leder-kurser, der skal afklare, om lederjobbet er fremtiden, til generelle lederkurser og mere specialiserede kurser og masteruddannelser. Som en måske fremtidig leder svarer i undersøgelsen: “Jeg håber at blive leder på et tidspunkt, så en master i offentlig ledelse kunne være relevant”. En anden har lignende tanker om fremtiden: “Jeg vil gerne i en ledelsesretning i min karriere og savner en større faglighed inden for strategi, ledelse, organisation og økonomi”. 

Men også magistre med ledertitel savner i høj grad efteruddannelse inden for ledelse, viser besvarelserne: “Jeg har personaleansvar uden nogen form for ledelsesuddannelse. Det ville klart være ønskværdigt at have en række redskaber i denne sammenhæng”. 

På andenpladsen over mest eftertragtet efteruddannelse er projektledelse. Her spænder ønskerne også fra den første viden om projektledelse til genopfriskning eller opdatering for de mere erfarne. En skriver: “Har arbejdet som projektleder i mange år, men har ikke papirer på det. Tænker, at det måske ville styrke mit cv”. En anden savner også papirer og efterspørger “en egentlig formel projektlederuddannelse – frem for “mesterlære””.

Tablets og telefoner
På tredjepladsen kommer efteruddannelse inden for kommunikation. For en del handler det om en bred opdatering inden for kommunikation, ligesom mange efterspørger kurser i journalistik og god formidling. Andre mangler konkrete værktøjer, fx inden for krisekommunikation eller videoformidling. En skriver: “Jeg arbejder med intern kommunikation, er uddannet i kommunikation, men mangler praktisk erfaring, konkrete værktøjer og i særdeleshed sparring”. En anden savner den helt grundlæggende viden og efterspørger: “Kommunikation/journalistik for begyndere. Jeg er naturvidenskabeligt uddannet, men bruger kommunikation hele tiden i mit arbejde uden at kende noget til teorien bag”. 

Også kurser inden for undervisning er i høj kurs blandt magistrene. Her nævner nogle opkvalificering i, hvordan man bruger tablets, telefoner og anden ny teknologi i undervisningen. Andre savner inspiration til underviserrollen. En underviser svarer: “Fordi mit job som inspirerende underviser kræver, at jeg er fagligt up to date. Fordi jeg ikke som moderne vidensarbejder alene kan trække på mit personlige repertoire af gode idéer – jeg savner slet og ret efterhånden motivation til at blive i jobbet”.
En anden savner blandt andet vejlederkompetencer: “Jeg vil gerne på vejledningskurser og forbedre mine egenskaber som speciale-, ph.d.- eller BA-vejleder. Jeg ville også gerne på kurser i anvendelse eller snarere optimering af forelæsningspræget undervisning og brug af hjælpemidler”.

Lige i hælene på de 15 mest ønskede kursusemner, som kan ses her på siden, kommer økonomi og økonomistyring og kurser inden for HR. Men også personligt udviklende kurser om, hvordan man bliver mere effektiv, bedre styrer arbejdsdagen og får mere gennemslagskraft, er forholdsvis populære.

Top-15: Det vil magistre på efteruddannelse i
1: Ledelse (lederuddannelse, personaleledelse, før-leder)
2: Projektledelse
3: Kommunikation (formidling, strategisk kommunikation, journalistik, videoformidling)
4: Undervisning (didaktik, læringsprocesser, pædagogik, fjernundervisningspædagogik)
5: Coaching
6: Facilitering
7: Sprog
8: Web (webredaktør, webkommunikation, tablet, mobil)
9: Programmering
10: It
11: Statistik
12: Procesledelse
13: Sociale medier
14: Excel, PowerPoint, Office, SAP
15: Grafiske værktøjer

Se hele temaet om efteruddannelse