22.03.2013
Artikel

Flere kurser til udfaldstruede

Af Franciska Lee Beckett
Ledige, der står til at falde ud af dagpengesystemet, har brug for inspiration, motivation og faglige redskaber til at fortsætte jobjagten. Det får de på DM’s kurser, der er direkte henvendt til de udfaldstruede. Derfor har DM’s hovedbestyrelse besluttet at bevilge 220.000 kr. til nye kurser, en fordobling af det beløb, der hidtil er afsat.

”Det gør vi, fordi kurserne er en meget stor succes, der giver nyt håb for de ledige, der står til at miste dagpengeretten. Håbet for en fremtid med job og motivation til at fortsætte jobjagten er så vigtigt, at vi selvfølgelig prioriterer den type initiativer”, siger DM’s formand, Ingrid Stage.

DM har ud over kurserne også mange andre initiativer til ledige medlemmer. Blandt andet det nyetablerede DM Job Lab. Her kan ledige hver tirsdag og torsdag fra 9 til 15 få motivation og inspiration til jobsøgningen.

DM Job Lab er primært for nyuddannede medlemmer, som endnu ikke har fået gang i karrieren.