01.03.2013
Artikel

Afstemning om de offentlige overenskomster 2013

Af Redaktionen
I foråret 2013 forhandles der nye overenskomster for alle offentligt ansatte. DM’s medlemmer er omfattet af de overenskomster, som indgås samlet på AC-området. 

Som medlem af DM skal du stemme om overenskomstresultatet. Urafstemningen er elektronisk, og du vil modtage et postkort fra DM med en valgkode, hvis du er stemmeberettiget. De medlemmer, som DM har e-mailadresser på, vil også modtage valgkoden pr. e-mail med et link til afstemningen. Ved afstemningen stemmes om det samlede overenskomstresultat for de offentligt ansatte AC’ere, og der er mulighed for at stemme ja, nej eller blankt.

Når samtlige overenskomster er indgået, vil DM’s hovedbestyrelse og repræsentantskab komme med deres anbefalinger af resultatet. Herefter skal du tage stilling til resultatet. 

Resultatet af urafstemningen er bindende. Hvorvidt det samlede overenskomstresultat vedtages eller forkastes, afhænger af afstemningsresultaterne i samtlige AC-organisationer.

Overenskomsterne træder i kraft 1. april 2013.

Du kan læse meget mere om OK 13-aftalerne på dm.dk/ok13

Når det endelige resultat foreligger, bliver det offentliggjort på dm.dk og i Magisterbladet.