Foto: Colourbox
01.03.2013
Artikel

Flere udsætter at betale SU-lån

De sidste to år viser en markant stigning på næsten 44 % i antallet af personer, der har bedt Statens Administration om at få udsat afviklingen af deres SU-lån.

Af Pernille Siegumfeldt
Mens kun 8.762 personer i 2010 bad om en lempelse, steg tallet i 2011 til 12.253 og i 2012 yderligere en tak til 12.612 personer.

Stigningen sker nærmest parallelt med stigningen i arbejdsløshedstallet for dimittender og andre forholdsvist nyuddannede, der har svært ved at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Og det er da også arbejdsløshed og en stram økonomi, som borgerne begrunder deres ansøgninger med. 

Også formanden for SU-rådet ser en sammenhæng mellem de unges problemer med at få et ordentligt forsørgelsesgrundlag og samtidig få afviklet deres studiegæld.

Han mener imidlertid ikke, at der er grund til at være alt for bekymret for stigningen, i hvert fald ikke når det gælder gruppen af lånere, der har afsluttet deres uddannelser.

“Borgerne er generelt både dygtige og meget ansvarsfulde, når det gælder tilbagebetalingen af studielån. Stigningen i ansøgningerne om lempelser er jo netop udtryk for, at de prøver at få lavet en aftale, før de ryger ud i en dyb gældsafgrund”, siger rådsformand Per Christian Andersen, der også er studiechef på SDU.

Hans bekymring gælder alene gruppen af unge, der er startet tidligt med at optage studielån, men som aldrig får afsluttet deres uddannelse. I 2011 gjaldt det 13.000 personer.

“Hvis du allerede på ungdomsuddannelsen begynder at optage lån, og du dernæst får tre børn uden at gøre dig færdig med en uddannelse, så har du et problem. Men et flertal af de 400.000 studerende, der modtager SU, kan sagtens administrere det og nyder godt af, at det indtil videre er dejligt ubureaukratisk at optage statslån”, pointerer Per Christian Andersen.

Statens Administration oplyser, at det er muligt at udsætte tilbagebetalingen på et SU-lån i en periode på op til 24 sammenhængende måneder, mod at ydelsen efterfølgende stiger, så slutterminen for lånet stadig overholdes. Ydelsen må dog ikke overstige 3.000 kroner månedligt.