På en skala fra 1-10 får uddannelsesminister Morten Østergaard gennemsnitskarakteren 3,0 af Katrine Kier Nielsen, formand for DM Studerende, for sin SU-reform.
Foto: Jesper Voldgaard
01.03.2013
Artikel

DM Studerende: SU-reform er til et 3-tal

Regeringens SU-reform er blevet kaldt både nænsom og kynisk. Magisterbladet har bedt formanden for DM Studerende, Katrine Kier Nielsen, om at uddele karakterer på en skala fra 1-10 til de enkelte punkter i regeringens udspil.

Af Thomas Bøttcher
Det sjette SU-år fjernes for studerende, der venter mere end to år med at påbegynde deres videregående uddannelse.

“Der var rygter om, at regeringen helt ville fjerne det sjette års SU, og det er positivt, at det ikke er sket. Det sjette års SU er nødvendigt, for mange studerende oplever administrative problemer, der unødigt forlænger studietiden, fx pga. manglende meritgodkendelser. Og så bruger mange studerende deres sjette SU-år som et uddannelsesår, hvor de fordyber sig i studierne eller får relevant erfaring gennem praktik, frivilligt arbejde og studiejob. At regeringen så alligevel vælger at straffe studerende, der fx har valgt at arbejde to år efter deres gymnasiale uddannelse, er meget uheldigt”.
Karakter: 4

Fremover vil alle studerende automatisk blive tilmeldt prøver og eksaminer, og muligheden for at framelde sig eksaminer afskaffes bortset fra i særlige tilfælde. Samtidig stoppes SU-udbetalingen til studerende efter et halvt års studieforsinkelser mod i dag et år.

“Automatisk eksamenstilmelding er o.k., men der findes mange gode grunde til, at studerende framelder sig eksamener. Konsekvenserne af forslaget er helt ukendte, og der er ingen evidens for, at forslaget vil få studerende hurtigere igennem uddannelserne. Undersøgelser fra Norge viser bl.a., at økonomiske incitamenter ikke har nogen effekt, når det gælder SU. Vi ved også fra mange undersøgelser, at mange studerende allerede i dag er stressede. At man fjerner muligheden for at framelde sig en eksamen, man fx ikke føler sig rustet til, kombineret med truslen om et SU-stop, vil næppe mindske stressen, og jeg frygter, at det vil give sig udslag i både gennemførelsesprocenter og social mobilitet”.
Karakter 2

Færre studiebarrierer

“Det er meget positivt, hvis det bliver lettere at få merit i forbindelse med ophold/fag i udlandet, praktik og studieskifte, og hvis bachelorhegnet fjernes. Løbende og bedre mulighed for vejledning til de studerende er også ønskeligt for at fastlægge gode studieforløb og dermed mindske antallet af fejlvalg”.
Karakter: 6

Universiteter forpligtes til at nedbringe studietiden med 3,7 måneder frem til 2020. Hvis målet ikke nås, udløser det økonomiske sanktioner i form af reducerede bevillinger.

“Det er en farlig vej at slå ind på. Universiteterne har kæmpet længe for netop at få faste bevillinger. Derudover er universiteterne allerede i gang med at nedbringe studietiden, og studietiderne er generelt faldet kraftigt de seneste år.
Karakter: 3

Ændret SU til hjemmeboende. Skal være afhængig af forældrenes indkomst.

“Der virker helt forkert, at man som en myndig, voksen og selvstændig studerende skal være afhængig af forældrenes indkomst”.
Karakter: 3

Samme regulering af SU’en som af fx dagpenge og kontanthjælp.

“Det vil i praksis betyde, at SU’en over tid bliver mindre værd. Selv små beløb er af stor betydning for studerende, som har et meget begrænset rådighedsbeløb, når husleje, mad og bøger er betalt”.
Karakter: 0