01.03.2013
Artikel

DM-medlemmer undgår ny stor fyringsrunde i CSC

Den internationale it-virksomhed CSC fyrer mere end 150 mand i Norden som led i en stor spareøvelse, hvor stillinger flyttes til Indien.

Af Martin Ejlertsen
Mere end 150 personer i Norden har netop mistet arbejdet i den internationale it-virksomhed CSC. Knap 100 af fyringerne finder sted i Danmark. Allerede i maj måned 2012 var CSC ude i en endnu større fyringsrunde, hvor knap 450 personer primært i Danmark mistede arbejdet.

Nedskæringen i CSC’s medarbejderstab sker som led i en kæmpe spareøvelse, efter at virksomheden har haft det største underskud, en it-virksomhed i Danmark nogensinde har haft. Årsregnskabet for 2011/2012 viste således et underskud på knap 1 milliard kroner. 

I november lød meldingen, at 180 ansatte skulle fyres i Norden. Efter forhandlinger med de faglige organisationer DM, IDA og PROSA blev tallet dog nedjusteret til fyringer af omkring 156 ansatte – knap 100 i Danmark. Cirka halvdelen af disse har meldt sig frivilligt, mens lidt over 40 er blevet ufrivilligt afskediget, heraf et par tillidsrepræsentanter og et antal ledere.

CSC er en af de private danske arbejdspladser, hvor særlig mange medlemmer af DM arbejder, men de undgik altså i denne omgang fyringer, siger netværksspecialist og tillidsrepræsentant i CSC Jens Groth Andreasen.

“Vi blev overrasket over, at vi så kort tid efter en stor fyringsrunde skulle i gang med en ny fyringsrunde. Men ud over en tillidsrepræsentant er der ikke nogen DM’ere, som er blevet ufrivilligt afskediget”, siger Jens Groth Andreasen.

Han forklarer, at de fleste af de ufrivilligt fyrede er blevet fritstillet øjeblikkeligt med løn frem til juli efter bestemmelser i funktionærloven, hvis de har været mere end 10 år i virksomheden. I overenskomsten på CSC kan der desuden være yderligere godtgørelse, alt efter hvor længe den enkelte har været ansat i virksomheden.

Stillinger flyttes ud af landet
CSC er leverandør til staten på en lang række vigtige it-systemer. Virksomheden besluttede at reducere antallet af medarbejdere i firmaets danske afdeling tilbage i november. Nedlæggelsen af stillingerne i Danmark og Sverige sker som en del af virksomhedens restruktureringsplan, som er indledt af den amerikanske topchef Mike Lawrie. Det går ud på, at en stor del af arbejdet flyttes til blandt andet Indien, hvor arbejdskraften er billigere. Det bekræfter kommunikationschef i CSC Danmark Kim Ege Møller.   

“Vi har overflyttet arbejdsopgaver på programmering og udvikling til Indien. Men vi har i det hele taget været omhyggelige med at gå alle fagområder igennem for at trimme organisationen”, siger Kim Ege Møller. 

CSC har knap 100.000 mand ansat i Indien, men dem har man ikke brugt godt nok indtil videre, forklarer Kim Ege Møller. CSC har nu flyttet opgaver fra Danmark og Sverige til Indien, men også til Litauen og Spanien. 

Et eksternt konsulentfirma er blevet hyret til at hjælpe de fyrede på CSC bedst muligt videre via personlig coaching og tilbud om diverse opkvalificeringskurser.   

På grund af børsnoteringen på New York Stock Exchange kan Kim Ege Møller ikke udtale sig om, hvor store besparelser nedlæggelsen af stillingerne i Norden vil give CSC. Men forhåbningen er, at man på sigt vil ansætte i Norden igen.

“Vi lever i et marked, hvor det er umuligt at være helt skarpe på, hvad fremtiden bringer. Med de forbehold er det dog vores klare håb, at vi på sigt igen kan ansætte medarbejdere og vokse. Kunsten bliver at finde det rette miks mellem danske og udenlandske arbejdspladser”, siger Kim Ege Møller.