Julie Richard Fjeldsted (tv) og Sigrid Bjerre Andersen står bag Braintrust Base, en akademisk LinkedIn for studerende og kandidater.
01.03.2013
Artikel

Del din viden og bliv klogere

Det bliver til en del projekter og opgaver gennem tiden på universitetet, men som regel havner de i en kasse i kælderen uden siden at blive hevet frem. Og det er synd og skam, mener Julie Richard Fjeldsted og Sigrid Bjerre Andersen, som derfor besluttede at få opgaverne frem, hvor de er tilgængelige for alle.

Af Liv Alfast Kretzschmer
Navnet er Braintrust Base, og tanken er, at den nye side skal være en slags akademisk LinkedIn, hvor man som både studerende og kandidat kan møde andre med samme interesser, læse opgaver og specialer og diskutere faglige emner. Julie Richard Fjeldsted og Sigrid Bjerre Andersen fik idéen til Braintrust tilbage i 2009, da de var studerende på henholdsvis Europæisk Etnologi på Københavns Universitet og Internationale Udviklingsstudier på RUC og stod over for at skrive speciale. Det var både ærgrelsen over, at opgaver, de havde brugt tid og hjerteblod på, bare blev glemt, for det kunne jo være, andre kunne bruge dem, og tanken om, at det er fantastisk at have adgang til andres specialer, når man selv skal i gang med at skrive speciale.  

“At skrive speciale og andre universitetsopgaver handler i høj grad om at forstå det akademiske håndværk og se, hvordan man opbygger opgaven, og har man mulighed for at se, hvordan andre gør, kan det gøre specialeprocessen kortere. Men normalt beder man ikke studiekammerater eller rus-vejledere vise de opgaver, de har skrevet, og ofte ved man slet ikke, hvad de skriver om, og at det kunne være relevant for den opgave, man selv er i gang med”, siger Julie Richard Fjeldsted.
Nogle universiteter har opgavebanker, RUC for eksempel, men mange er ikke klar over det, og måske føler man heller ikke, at man er velkommen til at snuse rundt i andre universiteters opgavebaser.

Brug hinanden
På længere sigt vil man også få mulighed for at deltage i digitale læsegrupper om et emne gennem Braintrust Base.

“Når man skriver speciale, så går man én vej og fordyber sig, og de medstuderende går andre veje. I realiteten kan man ofte kun tale med sin vejleder om emnet, men det er en stor gevinst at kunne sparre med andre, som er inde i nogle af de samme dele”, siger Julie Richard Fjeldsted. De to oplevede, at selv om de læste forskellige fag på to forskellige universiteter, så var der paralleller mellem deres specialer i en sådan grad, at de kunne gøre brug af hinanden. Den proces med at finde hinanden, sparre og give hinanden inspiration skal Braintrust Base gøre nemmere.

Siden er bygget op med en personlig profil, hvor man kan oploade opgaver og angive kilder og værker, man har været gennem helt fra første semester. Et prik-system viser, hvilket semester opgaven er skrevet på, og man har mulighed for at knytte en kommentar til opgaven – fx en karakter, eller hvad man er tilfreds eller utilfreds med i opgaven. Går man ind på en publikation, kan man også se en bibliografi med de værker, som udgør opgavens vigtigste kilder. Man kan også klikke sig videre fra bogen og se, hvem der ellers har brugt den som kilde i en opgave. En læseliste giver mulighed for at gemme litteratur til senere brug, og man får anbefalet andre brugere, som har nogle af de samme interesser eller samme faglighed.

I den kommende tid er flere tiltag på vej. Blandt andet et diskussionsforum, hvor man kan spørge de andre brugere, hvordan de nu lige kobler Foucault og Marx. Og på længere sigt vil man gerne facilitere muligheden for at skabe projektsamarbejder mellem studerende eller mellem virksomheder og studerende.

Også for kandidater
Braintrust Base har kørt i nogen tid, men først nu bliver siden reelt lanceret. Justeringer og nye muligheder sker løbende, og tilkoblingen til andre eksisterende fora udbygges, for, som de to siger, så er siden en puslespilsbrik, der passer ind i allerede eksisterende puslespil. Siden er åben for alle universitetsfag, for tanken er, at man skal kunne bruge hinanden på tværs af fag.

Også færdiguddannede kan bruge siden som et akademisk cv, man kan linke til, og den kan bruges til at skabe overblik over ens egen viden, samtidig med at man kan få inspiration fra andre. 

Braintrust Base kan som LinkedIn ses som et cv, man kan linke til, men her er der tale om et akademisk cv. En af de ting, de to også vil udvikle, er et match-værktøj, så arbejdsgivere får nemmere ved at se, hvilke kompetencer profilerne har. 

Julie Richard Fjeldsted og Sigrid Bjerre Andersen har arbejdet frivilligt på Braintrust i to år. For et par år siden søgte og fik de midler fra Styrelsen for Forskning og Innovation til webudvikling af siden, og nu går deres tid med at finde partnere, fundraise og få projektet forankret i den akademiske verden gennem samarbejde med universiteter, studenterorganisationer, fagforeninger og virksomheder.

Plagiat
Problemstillingen med, om det ikke bliver meget nemmere at plagiere andres opgaver, er de to blevet konfronteret med flere gange, men de mener, at Braintrust Base rent faktisk kan gøre det sværere at plagiere, fordi basen giver overblik over, hvem der har skrevet hvad. Og de mener også, basen giver en større ansvarsfølelse, end hvis man havde hevet en opgave op fra en arkivkælder. 

“Det er ikke typisk, at man henviser til andre projekter i sit projekt, men egentlig er det på tide, at man giver hinanden kredit for, at man har ladet sig inspirere af en opgave, og det kan man også gøre inde på siden. Så vi ser det snarere som reclaim your knowledge, end at man afgiver noget”, siger Sigrid Bjerre Andersen. 

Alt indhold på Braintrust udgives under Creative Commons-licenser, som betyder, at man som bruger vælger, hvordan opgaven må bruges.

Prøv selv Braintrust på www.braintrustbase.com.