08.02.2013
Artikel

Fagforeninger fastholder: 3 måneders barsel til fædre

Landets fagforeninger er med i regeringens udvalg, som skal undersøge mulighederne for at øremærke barselsorlov til fædre. De vil fastholde regeringen på udmeldingen om at give fædre 12 ugers barsel.

Af Martin Ejlertsen
Før regeringen beslutter, om den vil øremærke barselsorlov til danske fædre, skal et nyt udvalg undersøge muligheder og konsekvenser. Med ved udvalgsbordet sidder et bredt udvalg af arbejdsmarkedets parter. Både LO, FTF og Akademikernes Centralorganisation (AC) påpeger på vegne af landets fagforeninger samstemmende, at de – allerede inden udvalgsarbejdet starter – er fast besluttet på at holde regeringen fast på sit løfte: Danske fædre skal have øremærket 3 måneders betalt barselsorlov. 

“Vi har vedtaget, at vi går ind for 12 ugers reserveret barselsorlov til mændene. Vi vil prøve at holde regeringen fast på, at fædrene skal have 3 måneders barselsorlov. Det står i regeringsgrundlaget, så det er vores udgangspunkt for det arbejde, der nu skal finde sted”, siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, som repræsenterer 450.000 lønmodtagere. 

Også hos AC går man ind i udvalgsarbejdet med den målsætning, at der skal øremærkes 3 måneders barselsorlov til danske fædre. 

“Skal vi opleve en effekt på ligestillingsområdet, skal der afsættes 3 måneders barselsorlov til fædrene, og det er vores pejlemærke”, siger formand for AC Erik Jylling. 

Ligeledes vil man i LO holde regeringen fast på, at der skal øremærkes tre måneders betalt barselsorlov til de danske fædre, forsikrer næstformand i LO Lizette Risgaard. 

“Der skal sikres barselsrettigheder til fædrene, og mine forventninger til dette udvalgsarbejdet er, at når det er færdigt, så får man implementeret de tre måneders barselsorlov til fædrene så klogt som muligt”, siger Lizette Risgaard og fastslår, at det skal ske både af hensyn til børnene og for at sikre ligeløn på arbejdsmarkedet mellem mænd og kvinder.

Ikke i langdrag

Hendes opfattelse er, at udvalgsarbejdet vil kvalificere den eksisterende viden på området, som vil munde ud i, at den øremærkede barselsorlov vil blive gennemført. 

“Udvalgsarbejdet må ikke trække i langdrag. Vi skal jo være færdige til sommer, og det må være, fordi det er ministerens forventning, at der så skal ske en indfasning af øremærket barselsorlov derefter så hurtigt som muligt”, siger Lizette Risgaard.  

Bente Sorgenfrey udtrykker en vis bekymring for, at udvalgsarbejdet bliver en syltekrukke for regeringen. For den kunne allerede have lovgivet om øremærket barselsorlov til fædre, som regeringspartierne har talt for i årevis. Hun mener dog, det er positivt, at regeringen er villig til først at drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvilke konsekvenser dette kan få for landets overenskomster. 

“Men jeg håber ikke, at udvalgsarbejdet udvander den politik, som regeringen har vedtaget i sit eget regeringsgrundlag”, siger Bente Sorgenfrey. 

Erik Jylling påpeger, at midlet til målet om at øremærke barselsorlov til danske fædre vil blive lovgivning og ikke overenskomster.

“Det vil være en meget langsommelig proces at blive enige om dette via overenskomster. Skal man øremærke barselsorlov til manden, så er man nødt til at lovgive om det”, siger Erik Jylling.

Han mener, at regeringens kattepine er arbejdsudbuddet. Det er formentlig skyld i, at der ikke er blevet lovgivet om øremærket barselsorlov til fædre allerede nu, og det kan stå i vejen for at gennemføre ønsket. Øremærkning af barselsorlov til fædrene i Norge og Sverige skete ifølge Erik Jylling desuden på tidspunkter, hvor man udvidede barselsorloven. 

Danske fædre ligger i den absolutte bund i Norden, når det gælder fordelingen af barselsorlov mellem mødre og fædre.