08.02.2013
Artikel

Job i et EØS-land kan ­koste efterlønnen

Af Pernille Siegumfeldt
Er du berettiget til et efterlønsbevis eller efterløn, og nærmer du dig den alder, skal du være opmærksom på reglerne, hvis du fx overvejer at rejse til Norge for at arbejde.

Det er Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA), der gør opmærksom på, at man kan risikere at miste sine efterlønskroner. Og det er ikke så let at gennemskue de knudrede regler, advarer Per Magelund, der er MA’s ekspert på området.

“Flytter du til et EØS-land eller Schweiz for at arbejde, vil du som hovedregel blive forsikret dér, og så skal du udmeldes af MA, da de lande har et obligatorisk forsikringssystem. I Sverige skal man huske at søge optagelse i en svensk a-kasse. Problemet kan ligge i, at hvis man får arbejde inden for EØS-området, skal man udmeldes af MA, for man må ikke være dobbeltforsikret. For at få udstedt et efterlønsbevis eller overgå til efterløn skal man være medlem af en dansk a-kasse. Så hvis man på sin 60-årsdag eller senere er omfattet af eksempelvis det norske forsikringssystem, vil man ikke kunne få udstedt sit efterlønsbevis, og dermed vil man miste sine rettigheder i forhold til efterlønnen”, forklarer Per Magelund.

For at kunne kræve sit efterlønsbevis/efterløn skal man bl.a. kunne dokumentere 1.924 løntimer inden for de sidste tre år, det såkaldte beskæftigelseskrav. 

“Det er ikke nok, at man fx har optjent beskæftigelseskravet i Norge. Halvdelen af de 1.924 timer, der er tale om, skal ligge i Danmark. Så er man blevet omfattet af et andet EØS-lands arbejdsløshedsforsikringssystem på dagen for sin efterlønsalder, skal man huske at søge om efterlønsbeviset, så snart man igen tager fast ophold i Danmark og bliver optaget i en a-kasse”, forklarer Per Magelund.

Betaler du efterlønsbidrag til fx MA, kan du fortsætte med det, hvis du kommer tilbage til Danmark og melder dig ind igen. Hvis du stadig kan opnå ret til at gå på efterløn, får du tilbud om at efterbetale efterlønsbidrag for den periode, du har været forsikret i det andet EØS-land eller Schweiz. Du bevarer altså dine rettigheder i efterlønssystemet”, understreger Per Magelund.

MA har allerede registreret nogle tilfælde, hvor a-kassens medlemmer er kommet i klemme.

“Ræsonnementet er nok, at man skal have en længere tilknytning til det danske arbejdsmarked, før man eventuelt overgår til en længerevarende offentlig forsørgelse, som efterlønnen jo er. Men reglerne er meget firkantede, hvis man ønsker at opmuntre fx danske akademikere til at kigge ud over landegrænserne for at finde arbejde. Derfor opfordrer vi folk til at læse vores information om udlandsarbejde og rettigheder vedrørende dagpenge og efterløn grundigt, før de rejser. Og, hvis der er den mindste tvivl om reglerne, at kontakte MA”, siger Per Magelund.