08.02.2013
Artikel

Nye DM-tilbud til dimittender og ledige

Af Pernille Siegumfeldt
DM’s hovedbestyrelse sætter nu ekstra blus under aktiviteter målrettet foreningens dimittender og ledige medlemmer. Det sker ikke mindst i lyset af, at op imod 600 DM-medlemer nu enten allerede har mistet eller er på nippet til at miste deres dagpenge.
Kurset om jobsøgning i Norge var første arrangement i rækken af ekstra kurser og fyraftensmøder, som DM vil være vært for i løbet af 2013. Derudover sker der en oprustning med særlige kurser og ekstra særlige fripladser på de todageskurser, DM udbyder, hvor ledige, der står over for dagpengestop fx kan vælge fundraising, projektledelse og kommunikation. Og ikke mindst tilbyder foreningen nu særlige samtaler for ledige DM-medlemmer. Samtaler, der tager afsæt i den lediges situation. 

“Samtalerne tager mere udgangspunkt i personlig udvikling end i egentlig karriererådgivning. Når man har været ledig igennem længere tid, kan det for nogle føre til en tvivl om eget selvværd, om egne sociale kompetencer osv. En del ledige magistre har jo allerede en hel del arbejdserfaring bag sig, men kan have brug for at skærpe nogle andre kompetencer end de faglige”, forklarer Annette Schmidt Højby, leder af DM’s karriereenhed.

Hun understreger, at samtalerne er et frirum.

“De er ikke dikteret af lovgivning eller krav fra centrale myndigheder, men skal ses som et tilbud til den enkelte om at blive mere bevidst om egne ressourcer og styrker”, tilføjer Annette Schmidt Højby